Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 februari 2016

Nederland bij de hoogste kankersterftes in Europa!!

 OUDE NIEUWE MEDIA -  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  -  CHEMO IS WAARDELOOS!
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!

Nederland heeft de twijfelachtige eer aan de top (2e) te staan van landen met de hoogste kankersterfte in de EU! In Nederland is dat ruim 1 op de 3 mensen! 

Alleen in Slovenië sterven er relatief meer mensen aan kanker, zo blijkt uit
cijfers die Eurostat, woensdag 3 februari 2016 heeft bekendgemaakt. Roeme-nië, Litouwen, Bulgarije hebben het laagste aandeel kankersterftes in de EU. Jaarlijks overlijden bijna 1,3 miljoen Europeanen aan kanker, ruim 700.000 mannen en 570.000 vrouwen. Het is voor 1 op 4 doodsoorzaak nummer een! 

Veel mensen geloven nog dat de stijging makkelijk te verklaren is doordat we steeds ouder worden, maar onderzoek laat duidelijk zien dat kanker ook steeds vaker bij jonge mensen voorkomt. Volgens cijfersoverkanker.nl neemt het aantal kankergevallen steeds meer toe in Nederland en soms zien we zelfs een verdubbeling ten opzichte van 1990. Wat is de oorzaak? Lees hier verder.

CDA-EuroparlementariërAnnie Schreijer-Pierik wil weten waarom er in Neder-land meer mensen sterven aan kanker dan in andere Europese landen. In Ne-derland overlijdt ruim dertig procent aan kanker, het hoogste percentage in de EU na Slovenië. Volgens de Europarlementariër zijn het "alarmerende cijfers".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VROEGER KWAM KANKER NAUWELIJKS VOOR!
We kunnen er lang en breed over discussieren, maar kanker is een ziekte van deze tijd en neemt langzamerhand epidemische vormen aan! We weten misschien niet veel dingen zeker over kanker, maar wel dat deze ziekte pas na de industriele revolutie echt voor komt. Dit betekent dat kanker een ziekte is die 100 % door de mens zelf is/wordt veroorzaakt!  Lees verder.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helft onderzoek kankerbehandelingen is frauduleus!
Tot meer dan de helft van de wetenschappelijke onderzoeken naar chemotherapie en andere kankerbehandelingen zijn frauduleus, of hebben een element in zich dat tot doel heeft, de therapieën meer voordelig te doen lijken, dan ze werkelijk zijn. Dit hebben leidende medisch-wetenschappelijk onderzoekers uitgevonden.. Lees hier verder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strijden tegen kanker is strijden tegen de farmaceutische maffia, of.. hoe de mensheid al decennia wordt bedrogen!

Lees hier verder (Niburu, maart 2016)  en/of SPIEGELBEELD (kankerspecial, april 2015).

Na de Tweede Wereldoorlog is er werkelijk op ieder wetenschappelijk gebied een enorme vooruitgang geboekt, behalve als het gaat over kanker! Nog steeds worden behandelmethoden uit de beginjaren gehanteerd, namelijk chirurgie, radiotherapie en de grootverdiener, tevens meest schadelijke voor de mens.. chemotherapie! Lees verder.

Ondanks talloze onderzoeken die aantonen dat kanker met behulp van natuurlijke mid-delen, zoals cannabis (CBD) is te genezen, worden deze door de reguliere wetenschap volkomen genegeerd.

Volgens de EU overlijden jaarlijks 400.000 mensen vroegtijdig (ondermeer longkanker!) als gevolg van luchtvervuiling! Lees hier verder.

Waarom zijn er juist in Nederland / Slovenie  (nummer 1 en 2 in EU) zoveel doden door kanker!? Bekijk deze satelietfoto van Europa maar eens, waarop heel duidelijk de luchtvervuiling in Nederland / Slovenie te zien is. 

In 2010 is bij bijna 100.000 mensen kanker vastgesteld. Dat is een stijging van 36 % ten opzichte van 2000 blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie. Lees verder. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media weigerden explosieve kanker-docu uit te zenden! 
THE TRUTH ABOUT CANCER!
Dit jaar zullen bijna acht miljoen mensen sterven aan de gevolgen van kanker. In de documentairereeks ‘The Truth About Cancer’ wordt geclaimd dat de waarheid over kanker verborgen wordt gehouden. De mainstream media weigerden de documentaire uit te zenden en dus hebben de makers besloten de reeks vanaf 12 april 2016 gratis online te zetten. In de documentaire worden volgens de makers effectieve manieren besproken om kanker te verslaan. Lees en/of kijk hier verder,  danwel op faceboek. 

IN DE DOCUMENTAIRE ONDERMEER:
1) Hoe de oorspronkelijke chemo gebaseerd was op mosterdgas dat in de wereldoorlogen werd gebruikt! 2) De schokkende waarheid over de betrokkenheid van farmaceutische bedrijven bij de bouw van concentratiekampen Auschwitz, Dachau en Birkenau! 3) Hartverscheurende verhalen over artsen die vernederd en kapotgemaakt zijn omdat ze ontdekten hoe ze kanker konden genezen! 4) Kinderen die tegen hun wil chemotherapie moesten ondergaan! 5) Bewijs dat corruptie en angst worden gebruikt om kankerpatiënten tot slaaf te maken!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schokkend rapport insiders medische-wereld! Lees meer! 
De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten, ze verzwijgen bij-werkingen, kopen artsen om en infiltreren nascholingen. Ze corrumperen pa-tiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijd-schriftredacties via ghostwriters! Lees hier verder(Prof. Peter Gøtschke).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Goede doelen (velen) zorgen vooral goed voor zichzelf!!
Veel van de conventionele kankeronderzoek-organisaties doen hun best om de indruk te wekken dat ze op zoek zijn naar de genezing van kanker, maar in feite zijn ze daar helemaal niet in geïnteresseerd!!! Het gaat niet om patiënten maar om patenten!!! Lees het gehele artikel.... hier verder!!!

Over KWF en vergelijkbare instellingen hoeven we weinig woorden vuil te maken; schandalige gang van zaken, het zijn kankergezwellen op zich die alsmaar blijven voortwoekeren!! Lees hier verder.

Omvangrijke fraude bij Nederlandse goede doelen, verdachten blazen de aftocht! Lees verder (23 april 2016). 

....        .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.               ...

Ton Claessen (70), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://www.kankerwelzijn.nl boek drs. Henk Trentelman: Chemo? Of kan ik zélf kiezen?  webmaster: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com en dit weblog.
.
.........  .......,... .         .. ............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 16 juli 2016   .         .                .... .............

4 opmerkingen:

Unknown zei

Jezus wat verkoop je hier een onzin! En gevaarlijk ook, omdat je kwetsbare kankerpatiënten bij de reguliere, uitvoerig onderzochte en wereldwijd erkende geneeskunde weghoudt. Onder het mom van een reguliere geneeskunde beschuldigen van maffia praktijken samen met de farmaceutische industrie, waarschijnlijk je zakken vullen met je alternatieve kwakzalverij.... Bah !

Unknown zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Ton Claessen zei

Het verbaast (en ergert) mij nog steeds dat er in dit internettijdperk nog zoveel naive sukkels (kuddedieren) zijn die nog steeds niet weten of begrijpen hoe de vork werkelijk in de medische steel zit! Bah! Er leiden meer dan alleen reguliere wegen naar Rome! Hoogste tijd dus voor een andere aanpak. Desalniettemin mijn vriendelijke groet.

Maria pascale Peeters zei

Internationale leningaanbieding.
Als u financiële hulp wilt, kan ik u helpen.
Neem contact met mij op:
E-mail: Contact@cfi-info.com
WhatsApp-nummer: +33784505888
Website: https://cfi-info.com