Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 september 2010

Cayenne genezende kracht voor hart-kanker en de..

........ EFFECTIEVE SUPPLEMENTEN Q10 en VASOLASTICA BIJ HARTAANDOENINGEN........
.
CAYENNE OF CHILIPEPER
Cayenne of chilipeper is een scherp kruid en is anti-bacterieel, anti-schimmel, anti-parasi-tair en anti-viraal, omdat het deze micro-organismes letterlijk wegbrand. Daarnaast is de stof capsaicine in cayennepeper kankerwerend en bloedzuiverend. Bloedproppen en on-zuiverheden worden dus ook letterlijk weggebrand. Te gebruiken in capsules en.... als thee.
.
Onderzoek: Hete pepers (waaronder chili of cayenne) goed voor het hart en bloedvaten.
.
Cayennepeper is ook bekend omdat het hartaanvallen binnen 30 seconden stopt en zou in iedere EHBO kit thuishoren. Cayenne werkt als een katalysator en is daarnaast rijk aan vita-minen A en C, heeft de volledige complexen vitamine B en zeer rijk aan organisch calcium-kalium, wat ook... één van de redenen is waarom het goed voor het hart is. Lees hier verder.
.
Stof in cayenne of chilipeper kan leiden tot nieuwe pijnstiller...... Lees hier verder.
Cayenne en kanker-reuma (vertaling)....... http://www.encognitive.com/node/2489
Cayenne de genezende kracht (Nieuwe Dokters)........... http://tinyurl.com/yhn7pj7
Cayenne in capsules (Solgar)............................................. http://tinyurl.com/y99fezy
Cayenne doet ook bloeddruk dalen (4-8-2010)............... http://tinyurl.com/33kk6pt
Cayenne ook een gunstige invloed op kanker................. http://tinyurl.com/ybb7e3f
Naast de populariteit van cayennepeper voor zijn natuurlijke genezings capaciteiten is er gedocumenteerd bewijs bij de 'American Association of Cancer Research' dat aangeeft dat cayennepeper een afweermiddel is voor kanker. Ook studies uit Japan onderschrijven dit, bovendien is capsaicinhoofdbestanddeel cayennepeper, werkzaam tegen prostaatkanker.
.
In een Reuters artikel van 16 maart 2006 getiteld: “Hot Pepper Kills Prostate Cancer Cells in Study“, verklaard Dr. Soren Lehmann van het Sedar-Sinai Medical Centre dat capsaicin een diepgaand effect op menselijke prostaat kankercellen heeft. Bij testen op muizen wer-den 80% van de kankercellen gedood en werd de groei van tumoren aanmerkelijk geremd! Mogelijk is datzelfde effect ook van toepassing op meerdere en/of..... andere kankersoorten.
.
De laatste jaren hebben ruim 1300 wetenschappelijke studies plaatsgevonden over cap-saicin, de meest actieve stof in cayenne. Lees verder bij..... Mike Donkers 'Super Smoothie'.
.
We weten echter nog zoveel meer over de oorzaak van kanker, deze te voorkomen en op een natuurlijke manier te bestrijden. Het verliezen en winnen van de kanker 'oorlog'.
Hier een overzicht op de website van 'Star-People' voorheen 'Nieuw Bewust Nederland'.
Kun je de dokter nog wel vertrouwen en is chemotherapie de echte 'killer'? Lees verder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q10... BIJZONDER SUPPLEMENT BIJ HARTAANDOENINGEN
.
Q10 (co-enzym)  is een belangrijke stof die binnen de reguliere behandeling van hartfa-len helaas zelden wordt ingezet. Dat komt doordat de stof als supplement wordt ge-zien, en daarom 'verdacht' is. Ook speelt een rol dat er geen patentering mogelijk is en het dus niet onder de aandacht van artsen wordt gebracht door de..... farmaceuten!
.
Q10 kan bij patiënten met hartfalen een significante bijdrage leveren en naast gewone medicatie gegeven worden. Uit studies is duidelijk geworden dat de bloeddruk zich zo-danig normaliseert dat sommige patiënten kunnen stoppen met drukverlagende pillen.
.
MEER INFO EN/OF BESTELLEN
Co-enzym Q10 en kanker (vertaling)............................ http://www.encognitive.com/node/2494
Co-enzym Q10 energie voor het hart (bestellen)... http://www.hartvitaal.nl/Coenzym_Q10.asp
Co-enzym Q10 energie voor het hart (AOV-bestellen)......................... http://tinyurl.com/2vg9faq
Wat is Q10... http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/57883-wat-is-q10-eigenlijk.html
.
ONDERZOEK
De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar de functie bij hartaandoeningen, vooral hartfalen. Men vond dat in het bloed en weefsels, zoals het hartspierweefsel, veel te lage concentraties Q10 aanwezig waren. Verder is gebleken dat de ernst van het hartfalen, waarbij de patient bijvoorbeeld niet meer kan traplopen zonder buiten adem te zijn, samen-hangt met ernst en tekort aan Q10. Dus..... hoe groter het tekort, hoe ernstiger het hartfalen.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VASOLASTICA... EFFECTIEVE NATUURLIJKE AANPAK HART- EN VAATAANDOENINGEN
.
Hart- en vaatziekten zijn op het ogenblik een van de meest voorkomende ziekten in onze samenleving. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben beginnende of ernstige klachten op dit gebied. Er zijn verschillende oorzaken voor deze klachten. Naast erfelijke factoren is het zeker dat onze voeding, onze leefwijze en de stressomstandigheden waarin velen van ons leven, een grote rol spelen in het ontstaan van hart- en vaatziekten. Intussen kunnen we deze ziekten gerust volksvijand nummer één noemen, andere volgen explosief!
Hart- en vaatziekten worden doorgaans als volgt behandeld:
• met chemische geneesmiddelen zoals vaatverwijdende middelen en bloedverdunners
• technische ingrepen zoals dotteren, stents, operatief ingrijpen door open hartoperaties, vaattransplantaties, kunstvaten en amputaties.
.
Een andere oplossing
Er is echter ook een totaal andere en een meer natuurlijke oplossing voor dit probleem, na-melijk het toepassen van enzymtherapie met Vasolastica die men met andere therapieën en medicatie kan combineren. Organen worden beter doorbloed en werken daarom beter. 
Vasolastica is een natuurlijk enzympreparaat wat is vervaardigd uit niet genetisch gema-nipuleerde planten en tropische vruchten. Het heeft een sterk reinigend vermogen, waar-door vernauwingen verdwijnen en kan worden toegepast bij alle vaataandoeningen.. verder
.
De onafhankelijke patiëntenvereniging ‘Enzymtherapie’ heeft een analyse gemaakt van de gezondheidszorg uit oprechte bezorgdheid over het lot van de patiënten, want uit onze 28 jaar ervaring weten we dat het anders en veel beter kan! Daarom geven wij adviezen en suggesties voor een andere en betere aanpak die ook nog.... grote besparingen opleveren.
.
Medicijnen (90%) werken onvoldoende of niet!
Door huisartsen en specialisten voorgeschreven reguliere medicijnen zijn in 90% van de gevallen voor slechts een minderheid heilzaam. Voor 50 tot 70% van de patiënten heeft het innemen van medicijnen zelfs geen enkele heilzame werking..... lees verder.

.
De vijf medische mythes betreffende hartaandoeningen en cholesterol....... lees verder!
................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.............. ..............
Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor de verdere info.
.
................................  ......LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 31 maart 2012        ...............................

17 september 2010

Het magnesium miracle en zijn.... genezende kracht!

OUDE-NIEUWE MEDIA- ZIE OVERIGE DOSSIERS TER RECHTERZIJDEHOOGSTE TIJD-NIEUWSBRIEF
INLEIDING
Magnesium wordt het wondermineraal of de vonk van het leven genoemd en is een zeer belangrijk element dat onze onverdeelde aandacht verdient.  Een goed magnesiumgehalte in het lichaam is de basis voor een goede gezondheid. In de top-3 v/d meest essentiële levensbehoeftes van een mens staat magnesium op 3; voorafgegaan door zuurstof - water.
Veel mensen hebben onwetend een ernstig chronisch tekort met alle daaruit voortkomen-de gevolgen van depressie tot hart- en vaatziekten, van autisme tot diabetes en van migrai-ne tot MS. Symptomen van een mogelijk magnesiumtekort zijn... indrukwekkend te noemen.
.
Magnesium wordt dus het wondermineraal of vonk van het leven genoemd en is een zeer belangrijk element dat onze onverdeelde aandacht verdient.  Argusoog..... november 2011.
DR. MARIANNE MOUSAIN-BOSC
Welke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie, autisme en de ziekte van Alz-heimer gemeen? Volgens Dr. M. Mousain-Bosc..... een abnormaal hoog magnesiumtekort. 

Deze kinderarts, tevens magnesiumspecialiste, vertelt hoe zij op een spectaculaire manier het dagelijks leven van hyperactieve, autistische, epileptische en spasmofiele kinderen heeft verbeterd met een behandeling op basis van magnesium, een 'vergeten' mineraal, maar desondanks doeltreffender en veiliger in gebruik dan..... heel veel andere medicijnen.
Dr. Marianne Mousain-Bosc verklaart in haar boek Magnesium, dé oplossing’, hoe het te-kort aan magnesium zich ontwikkelt en waarom het zo vaak voorkomt (75% bevolking) wie het aangaat en waarom het zulke dramatische gevolgen voor onze gezondheid kan hebben.
.
ONDERZOEK
Onderzoeken tonen het verband aan tussen een chronisch magnesiumtekort en astma, diabetes, alcoholisme, Alzheimer, epilepsie, autisme, ADHD, hart- en vaatziekten, CVS, migraine, menopauze, osteoporose, PMS, SIDS, vruchtbaarheidsproblemen, cariës, RSI, auto-immuunziekten zoals MS, ALS, reuma, psoriasis en eczeem,  de ziekte van Parkin-son, psychische aandoeningen als angst- en paniekstoornissen, depressiviteit, agressie, bipolaire stoornissen en schizofrenie. Bijna ongeloofwaardig en actie lijkt geboden maar...
.
NEGERING DOOR MEDISCHE ORDE
Magnesium wordt massaal genegeerd door de huidige medische orde, deels door onwe-tendheid bij veel artsen maar ongetwijfeld ook omdat het niet te patenteren is. Een goed magnesiumgehalte zou veel mensen op een goedkope manier een stuk gezonder houden maar dat zou vele, vele miljarden aan inkomsten schelen voor de farmaceutische industrie.
Het zou mensen bekrachtigen en onafhankelijker maken, om nog maar te zwijgen over al het lijden dat door het aanvullen van magnesium zou kunnen worden voorkomen. Magne-sium wordt ook wel het best bewaarde geheim tot.. gezondheid en de verjonging genoemd.
.
HET MAGNESIUMCENTRUM
Het Magnesiumcentrum wil mensen bewust maken van hun levensstijl en daarbij het belang van magnesium benadrukken. Hierbij wordt ingespeeld op de snel groeiende inzichten omtrent een tekort aan magnesium inname door onze bevolking. Lees hier verder.
NOG MEER INFO MAGNESIUM
Ruim overzicht bij Ron Fonteine, bij het Gezondheidsnet en middels een (pdf) Nieuwsbrief.
Groot aantal video's op You Tube over magnesium en ook veel verwijzigingen -  linken hier.
Lage magnesiumconcentraties in het bloed leiden tot een... hogere kans op sterfte (58 %).
.
EN VERDER:
Een verhoogde inname van magnesium, via voeding en/of supplementen remt diabetes-2 
Magnesium voorkomt en bestrijdt ontstekingsprocessen in het lichaam..... lees hier verder
Ruime informatie is ook te vinden op deze Engelstalige website.... Magnesium for life 
Info magnesium bij 'MensSana' (arts)..... publicaties - tekort - ziektebeelden en meer.   
.
ZEMBLA EN ADHD
Niet alleen jongens, maar ook steeds meer meisjes en volwassenen krijgen te horen dat ze ADHD hebben. De Gezondheidsraad maakte zich er tien jaar geleden al zorgen over en intussen is het aantal diagnoses alleen maar gestegen. Gebruik van medicatie is de afge-lopen jaren zelfs verdubbeld. Ook deze ziekte wordt gerelateerd aan een magnesiumtekort. 
.
Ouders die vraagtekens zetten bij het slikken van pillen, voelen zich door de school van hun kind onder druk gezet. ‘Je voelt je op zeker moment gedwongen door school die zegt: als ze die medicatie niet gebruikt, zal ze naar het speciaal onderwijs moeten’, aldus een vader in de ZEMBLA-aflevering.... ‘DE ADHD-HYPE’ en uitgezonden op zaterdag 18 september 2010.
.
Fernand Haesbrouck (apotheker) met zijn weblog ADHD-fraude en het actuele nieuws hier
.
INFO EN/OF BESTELLEN MAGNESIUM (als bisglycinaat):
Algemene informatie AOV supplementen - Roode Roos AOV (overige) bestellen - Vitamine AdviceShop AOV (overige) bestellen + info -  Alles van Vitals tabletten en ook nog vloeibaar.
.
................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!..............................

Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor de verdere info.
............ ........ ................LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 03 MEI 2012... ..      ..... ..........................

14 september 2010

Effectieve kankerbehandeling... de nek omgedraaid!

......................................................................................................................................................................
.
ALOE VERA
Lees hier hoe de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), een uiterst effec-tieve kankerbehandeling, de nek omdraaide! Dr. Ivan Danhof wordt beschouwd als de Aloë Vera-autorititeit en ontwikkelde een extract dat in zijn kliniek werd gebruikt met een genezingsgraad van maar liefts 80 %! Wederom een succesvolle therapie geëlimi-neerd! Oorlog tegen kanker blijkt steeds vaker.. oorlog tegen de genezing van kanker!  
.
Boek ‘Cancer can be Cured’ van pater Romano Zago, een Franciscaner monnik, die kanker en andere aandoeningen succesvol behandelde met sap van Aloë Arborescens.
.
Tandpasta met Aloë Vera beter dan met fluoride. Volgens tandartsen beschermt deze beter tegen ziekteverwekkers dan verschillende commerciële tandpasta's met fluoride.
.
Cruydhof Aloë Vera (barbadensis) en overige producten. Een overzicht met informatie en.... bestellen. Bij Product Academy (PA) nog meer informatie omtrent Aloë Vera (barbadensis).
Informatie betreffende Hanoju biologische Aloë Vera  en vele andere sappen... vindt u hier.
.
GEHEIM BRAZILLIAANS ALOE-RECEPT GENEEST KANKER!
Aloë is geen medicijn en toch… geneest het” is het nieuwste boek van Pater Romano Zago, auteur van onder meer “The Scientific Monographic History of Aloe Vera and Aloe Arborescens. In de laatste paar jaar heeft zijn boek veel bijval gekregen uit de wereld van de alternatieve geneeskunde in Europa. In zijn nieuwste boek presenteert Pater Romano Zago de geneeskrachtige eigenschappen van Aloë Arborescens en beschrijft in eenvou-dige bewoordingen hoe deze plant kan worden gebruikt bij de genezing van meer dan 100 verschillende soorten ziekten waaronder obesitas en depressiviteit. Lees hier zeker verder.
.
We weten echter nog zoveel meer over de oorzaak van kanker, deze te voorkomen en op een natuurlijke manier te bestrijden. Het verliezen en winnen van de kanker 'oorlog'.
Hier een overzicht op de website van 'Star-People' voorheen 'Nieuw Bewust Nederland'.
Kun je de dokter nog wel vertrouwen en is chemotherapie de echte 'killer'? Lees verder.
.
................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!..............................
Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor de verdere info.
.
.....................................LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 02 januari  2011......................................

7 september 2010

Vitamine D3 kan kankerdoden.... drastisch verlagen!

.......... ZORG DAT UW GEZONDHEID IN DE BESTE HANDEN IS... UW EIGEN HANDEN! ........
.
MEER GEBRUIK VITAMINE D KAN IN NEDERLAND JAARLIJKS 25.000 LEVENS SPAREN!

VITAMINE D3 TEKORT-EPIDEMIE GOLFT OVER DE WERELD!
Vitamine D is niet te patenteren. Vitamine D is een essentieel onderdeel van de werking van het immuunsysteem van ieder menselijk lichaam. Er is geen enkele farmaceut die 'dus' Vitamine D aanraadt; dit zou 'ten koste' gaan van de verkoop van hun 'eigen pro-ducten' die ook de ziekteverschijnselen bestrijden..! Net zoals het immuunsysteem van deze mensen die ziek zijn, het zélf had kunnen doen, mits Vitamine D hun immuunsysteem voldoende had getriggerd. Het verhaal is nóg drastischer: het lijkt erop dat de kennis over Vitamine D systematisch wordt achtergehouden en zelfs onderdrukt! ... Lees hier verder ›››
. 
Vitamine-D3 is misschien wel de belangrijkste vitamine voor de mensheid. Deze is cru-ciaal voor een goede gezondheid. Het is een krachtig steroïde hormoon dat een belang-rijke rol speelt in het immuunsysteem. In de winter maakt het lichaam door gebrek aan zon-licht er veel minder van aan. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vitamine-D3 ook preventief werkt tegen griep-verkoudheid. Gepubliceerd in medische tijdschrift ‘Archives of Internal Medicine’
.
Onderzoeken bewijzen grote waarde van vitamine D3, ook tegen griep. Publicatie op de website 'Xander Nieuws' (augustus 2009) met een uitgebreid overzicht....... en forum.
.
Onderzoek (Engels) toont aan dat.... vitamine D3.... 800% effectiever is dan (griep) vaccins!
.
Nieuwsbrief (15 juli 2010) Mens Sana ‘Centrum voor Integrale Geneeskunst’ met onder-meer acute klachten bij gebrek aan vitamine D3 en basis-informatie omtrent deze vitamine.
.
Het eenvoudig testen van je vitamine D3 niveau in het bloed kun je laten doen bij de huis-arts en recentelijk (primeur) middels een geavanceerde machine in het... CWZ te Nijmegen.
.
Bio-ingenieur Eric De Marteleire pleit ervoor om de aanwezigheid van (voldoende) vitamine D3 in je lichaam standaard te laten onderzoeken bij bloedtesten en.... hij schreef een boek.
.
Een verhoging van de gemiddelde vitamine D-spiegel in het bloed van 50 naar 100 tot 150 nmol/l zou het risico voor ernstige ziekten - waaronder talrijke soorten kanker, hart- en vaat-ziekten, diabetes, bacteriële en virale infecties, auto-immuunziekten, osteoporose, demen-tie en hartinsufficiëntie - met 50% verminderen. Bovendien zou het sterftecijfer bij deze ziek-ten 23% dalen. Tot deze op Nederland betrekking hebbende conclusie komen Dr. William Grant en Dr. Gert Schuitemaker in hun uitgebreide studie die werd gepubliceerd in het vaktijdschrift   'Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology ' en ook op... Pubmed.
.
DUITSLAND
In een vergelijkbaar onderzoek voor Duitsland stelt Dr. Armin Zittermann, hoofd van de studie-centrale hartchirurgie aan het hart- en diabetescentrum van Noordrijn-Westfalen, dat de kosten voor de Duitse gezondheidsbegrotingen met 37,5 miljard per jaar zouden kun-nen worden verminderd bij een afdoende verzorging van de bevolking met........ vitamine D3.
.
WETENSCHAP
Op basis van de actuele onderzoeksstand berekenen de onderzoekers in hun onderzoek aan de hand van het voorbeeld van Nederland de uitwerkingen van een verhoogde vitamine D-verzorging op het ziekte- en sterfterisico. Een gemiddelde vitamine D-spiegel van 100 tot 150 nmol/l geldt in de wetenschap als waardebereik waarbinnen vitamine D zijn positieve uitwerkingen optimaal kan ontplooien. Wanneer er voldoende zonneschijn is, kan bij bloot-stelling vitamine D in de huid worden aangemaakt. ‘Maar', zo stelt Gert Schuitemaker, ‘in de praktijk blijkt echter, dat de dagelijkse voeding moet worden aangevuld met supplementen.
.
LAKSE HOUDING OVERHEDEN
De dagelijkse voeding levert onomstotelijk veel te weinig om dergelijke preventieve spie-gels in het bloed te halen.' William Grant verbaast zich over de houding van overheden. ‘Het is verbazingwekkend, hoe weinig aandacht de overheid in haar informaties besteedt aan de talrijke wetenschappelijke bewijzen over de positieve werking die een geoptimaliseerde vitamine D-verzorging heeft op de gezondheid.' Volgens de wetenschapper zouden de Euro-pese staten hun richtlijnen voor voedingssupplementen zodanig verder moeten ontwikke-len dat ze een hoger vitamine D3-gehalte toestaan in het belang van... de volksgezondheid!
.
Bovendien adviseert Grant gematigde bezonning in de openlucht of onder het solarium om te voorzien in de menselijke behoefte aan vitamine D. Samengevat kan worden gesteld dat een geoptimaliseerde vitamine D-spiegel het risico voor uiteenlopende, veel voorkomende ziekten drastisch verlaagt en het voor de overheid aanzienlijke besparingen kan opleveren!!
.
Dr. E.J. Vollaard vraagt zich af waarom wij het (dramatische) D3 deficiëntie (tekort) onder de bevolking blijven negeren en... vitamine D3 tekort golft over de wereld en... helft van de wereldbevolking heeft een tekort aan deze vitamine. Dr. Gert Schuitemaker... in Nederland 7000 onnodige kankerdoden per jaar en Ortho magazine met... nieuw licht op vitamine D3!
.
Dr. Gert Schuitemaker, apotheker, hoofdredacteur Orthomoleculair-magazine en directeur Ortho Institute, stuurde een open (brand)brief aan de leden der ‘Staten Generaal’ waarin een krachtig pleidooi voor het gebruik van vitamine-D3. Lees artikel 'Telegraaf 16 juni 2008'.
.
WAAROM OVERHEDEN BELANG VITAMINE D NEGEREN!
.
Hier een duidelijk artikel (Engels) van een gefrustreerde Dr. Reinold Vieth, professor aan de Universiteit Toronto en een van de meest deskundige mensen in de wereld op vitamine D3 gebied, over de redenen waarom regeringen het belang van deze vitamine negeren en waarom we op termijn (waarschijnlijk) ook geen enkele verandering hoeven te verwachten!!
.
Het wordt eentonig maar, net als bij vele andere (natuurlijke) supplementen, zoals bijvoor-beeld 'Kurkuma Longa', is aan deze vitamine door de pharmaceutisch industrie niets te ver-dienen (is niet patenteerbaar) en zal er uit deze hoek ook weinig of niets te verwachten zijn!!
.
VITAMINE D3 EN MISLEIDING!
Het Institute of Medicine heeft verklaard dat de vitamine D3 inname van de Amerikaanse be-volking ruim voldoende is. Daarmee sust men de meerderheid weer lekker in slaap waar-door men... juist ja, op termijn weer meer medicijnen kan gaan leveren om de symptomen te onderdrukken. Intussen stapelen de bewijzen zich op ten aanzien van een massaal te-kort aan vitamine D3 bij de Amerikaanse (en andere) bevolking! Lees verder.. Naturalnews..

Verscheidene mainstream media hebben onlangs (oktober 2011) misleidende informatie verspreid over vitamines. Sommige media meldden zelfs dat vitamines dodelijk kunnen zijn. Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om een propagandastunt van de farmaceu-tische industrie. Ontdek hoe cijfers naar eigen inzicht worden aangepast. Lees hier verder.
HOGERE STERFTEKANS BIJ LAGE VITAMINE D3 STATUS
Hoe lager de vitamine D3 status, des te groter de kans om te overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten of andere oorzaken. Dit is de conclusie van Duitse onderzoekers na analyse gegevens LURIC-studie.... (Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health). Onderzoek associeert ook depressie met een erg grote kans op.... vitamine D3 tekort.
.
WAT STAAT VITAMINE D3-SUPPLETIE IN VERPLEEGHUIZEN NOG IN DE WEG?
Ouderen en vooral bewoners van verpleeg - verzorgingshuizen, hebben extra vitamine D3 nodig. Dit moet worden gesuppleerd. Het zeer recente vitamine D3-rapport van de Gezondheidsraad is hier erg duidelijk over en... waarom gebeurt het dan nog niet?
.
En het houdt maar niet op met het positieve (wetenschap) nieuws over vitamine D3:
.
Vitamine D3 (en geelwortel) helpt tegen de ziekte van Alzheimer,  zo blijkt uit onderzoek! Uit duizenden onderzoeken blijkt dat vitamine D3 ontstekingen (ziekten) kan voorkomen!
Vitamine D3 en het ritme v/d zon: http://www.circadian.nl/nieuwsbrieven/vitamineD.pdf
Ron Fonteine.met een overzicht............. http://www.leefbewust.com/themas/vitamine_d.html
Vitamine D3 tekort veroorzaker hoge bloeddruk bij donkere mensen.................. artikel Nu.nl 
Vitamine D3 en zonlicht verminderen kans op MS............................. http://tinyurl.com/6dspov9
UV-licht gaat het tekort aan vitamine D3 tegen............................ http://www.svzinfo.nl/?p=1037
Dikkere kinderen als gevolg van vitamine D3 tekort...................... http://tinyurl.com/29882e2
Ortho Institute... http://www.ortho.nl/persberichten/87/vitamine-dadvies-kost-onnodig-doden
Stichting OrthoKennis............. http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=44
Europees onderzoek; vitamine D3 beschermt tegen darmkanker... http://tinyurl.com/y9uoxka
Meta-analyse vitamine D en hartkwalen................ http://www.gezondheidaanhuis.nl/news/70
Fibromyalgie en vitamine-D-deficiëntie................. http://www.gezondheidaanhuis.nl/news/52
Zibb-search........................... http://www.zibbsearch.nl/gezondheidszorg/research/Vitamine-D
Reform. dagblad..... http://www.refdag.nl/artikel/1375706/Inname+vitamine+D+te+laag.html
IOCOB en verlaging kankerrisico vrouwen .......................................... http://tinyurl.com/yag3yya
Dr. Mercola en vitamine D (Engels):http://products.mercola.com/vitamin-d-spray/?source=nl
Klink zoekt bruikbare richtlijn vitamine D3................................................ http://tinyurl.com/yjtja3z
CWZ-machine bepaald hoeveelheid vitamine D3 in het bloed....... http://tinyurl.com/34kbmpt
.
Nieuwe studie gepubliceerd in 'Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism' (maart 2010) wijst uit dat er op alarmerende grote schaal sprake is van een vitamine D3 defi-ciëntie (tekort). Het is niet alleen alarmerend, het is ook een oorzaak van veel andere ern-stige ziekten zoals kanker, diabetes type 1 en 2, osteo-porose en ook... hart- en vaatziekten!
.
Vitamine D3 kan 50.000 borstkankerpatienten voorkomen. Dit zijn cijfers die naar voren ko-men in een computermodel als mensen meer vitamine D3 zouden gebruiken! Het eenvou-dig testen van je vitamine D3 niveau in het bloed (huisarts) kan duidelijkheid geven hoeveel risico je loopt op niet alleen borstkanker maar ook..... vele andere kankervormen en ziekten!
.
VITAMINE D3 DUIZENDPOOT IN FUNCTIES
Veel gezondheidsklachten die in eerste instantie niet geassocieerd worden met een vitamine D3 gebrek kunnen worden voorkomen of genezen door het verhogen van de vitamine D-spiegel in het bloed. Dit is wederom (ruim 2200 publicaties per jaar) gebleken tijdens de gehouden vitamine D3 Solgar masterclass te Utrecht op vrijdag 15 oktober 2010.
.
8000 IE VITAMINE D3 PER DAG ALS WONDER TEGEN ZIEKTEN!
Alhoewel de Amerikaanse Gezondheidsraad (IOM) en vele andere instituten het belang van vitamine D3 bij het voorkomen van kanker altijd hebben gebagatelliseerd, verschijnt nu een nieuwe studie in Anticancer Research die de.. krachtige waarheid over vitamine D3 onthult.
Volwassenen hebben per dag tussen de 4.000 en 8.000 IE (Internationale Eenheden) vitamine D3 nodig om zo het lichaam te beschermen tegen kanker, MS, diabetes en meer.
.
VITAMINE D3 EN DEPRESSIES
Veel mensen weten dat vitamine D3 vele aandoeningen, van griep tot kanker, helpt voorko-men door het immuunsysteem te versterken. Er is echter nog maar weinig gepubliceerd over de potentie van D3 om depressies te voorkomen of op te lossen. Recente studies as-sociëren een tekort aan vitamine D3 met depressie. Dan zijn er studies die speculeren hoe de fysiologische bescherming van D3 de stemming kan beïnvloeden. Lees...... hier verder.
STUDIE EN BOEK
Vitamine D3 en de rol bij preventie van kanker en het voorkomen van recidieven. Een sa-menvattende studie en een boek beschrijven de uiterst belangrijke rol van deze vitamine voor een gezond lichaam en met name... de preventie van darmkanker en ziekte van Crohn.
We weten echter nog zoveel meer over de oorzaak van kanker, deze te voorkomen en op een natuurlijke manier te bestrijden. Het verliezen en winnen van de kanker 'oorlog'.
Hier een overzicht op de website van Star-People voorheen 'Nieuw Bewust Nederland'.
Kun je de dokter nog wel vertrouwen en is chemotherapie de echte 'killer'? Lees verder..

................\...............Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!...............................
.
Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor de verdere info.
.
.......................................LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 25 maart 2012        ................................