Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 april 2011

Hoopvolle ontwikkelingen andere kankertherapieën!

 OUDE-NIEUWE MEDIA.ZIE ONZE OVERIGE DOSSIERS TER RECHTERZIJDE HOOGSTE TIJD-NIEUWSBRIEF

OUD GEDIENDEN (FILANTROPEN) STARTEN THERAPEUTISCH BEDRIJF!
Een collectief van gerenommeerde Nederlandse-Amerikaanse (oud) artsen, wetenschap-pers, juristen gaat zich belangeloos inzetten voor de ontwikkeling en productie van veel-belovende en vaak essentiële geneesmiddelen die niet door de gevestigde farmaceu-tische industrie (verder) worden ontwikkeld, omdat ze te weinig of...... geen winst opleveren.
.
Cinderella Therapeutics is een nieuw  opgestart bedrijf dat op 14 september 2010 in de openbaarheid is getreden. Dit geweldige Nederlandse initiatief (primeur) stelt verwaarloos-de medicijnen van grote farmaceutische industrieën tegen kostprijs ter beschikking aan artsen en patiënten die overal ter wereld ongebruikt op de plank liggen, gedumpt door farmaceutische industrieën die vreesden dat het product... nooit winstgevend zou worden!
.
Men gaat de ontwikkeling van zulke verwaarloosde middelen zelf ter hand nemen. In samenwerking met artsen, onderzoekers en financiers, met gedrevenheid als motief, zonder eigenbelang-winstoogmerk. Een 'open source' systeem en iedereen is welkom.
.
Het project dat als eerste is opgepakt betreft een nieuwe behandeling van gerecidiveer-de hersentumoren. Bij gebleken effectiviteit zal deze methode ook kunnen worden toe-gepast voor andere vormen van slecht behandelbare kanker. Aantal projecten lopen al.
.
Maak kennis met Cinderella en klik op de filmpjes om de verhalen van initiatiefnemers, onderzoekers en patiënten te horen. Reageer en... denk mee met Cinderella Therapeutics.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
LANCERING WERELDWIJDE DATABANK KANKERBEHANDELINGEN!
.
Reliable Cancer Therapies (RCT) lanceerde een universele online databank die op onderzoek gebaseerde informatie over kankerbehandelingen verstrekt. Met deze databank hoopt RCT de betrouwbare behandelingsmogelijkheden voor kankerpatiënten te verrui-men, voor zowel conventioneel als experimenteel. Zie ook... voorstanders andere aanpak.
.
RCT (Reliable Cancer Therapies) is een non-profit organisatie met als doel het ver-strekken van informatie over betrouwbare behandelingen van kanker en de financiering voor ontwikkeling van veelbelovende (al dan niet alternatief) therapieën tegen kanker. Bekijk de lopende projecten, waaronder natriumbicarbonaat en dichlooracetaat (DCA).
.
Initiatiefnemer RCT (betrouwbare kankertherapieën) is landbouwkundig ingenieur Luc Verelst, afkomstig uit Belgie en thans woonachtig in Zwitserland. Het Luc Verelst-fonds haalt baarmoederkanker uit vergeethoek met ondermeer dendritische celtherapie

.
Weldoener Luc Verelst  kankerpatiënt nog meer wanhoop besparen. Lees verder het mei-nummer (2011) van ‘Uitzicht’ (magazine Moermanvereniging). Update per 16 juli 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
ONDERZOEK EFFECT BIOLOGISCHE VOEDING (EX) - KANKERPATIENTEN.
.
Het Louis Bolk Instituut verricht al 35 jaar wetenschappelijk onderzoek naar biologische en duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Thans doet men  (tot augustus 2011) onderzoek naar gebruik en effect van biologische voeding bij (ex) - kankerpatienten. Heeft u ervaren dat biologische voeding een bijdrage heeft geleverd aan uw ziektepro-ces voor kanker, gerelateerde klachten, en/of andere aspecten van uw gezondheid? Wilt u deze persoonlijke ervaring met ons delen? Doe dan mee en geef uw verhaal aan ons door.
.
ONDERZOEK NAAR BIOLOGISCHE PRODUCTEN IN ZORGCENTRA

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut zijn een project in de woonzorgcentra Insula Dei en Huize Kohlmann in Arnhem gestart. Vanaf 1 juli 2011 krijgen de bewoners maaltijden geserveerd met voornamelijk biologische streekproducten. Daarnaast is er aandacht voor smaak en ambiance. Doel is het effect te meten van deze voeding bij de bewoners..... meer.
.................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!..............................
Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor.. de verdere info.
.................,.......................LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 16 juli 2011...........................................

Geen opmerkingen: