Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 juli 2011

Effectieve kankertherapie..... jaren lang onderdrukt!

OUDE-NIEUWE MEDIA- ZIE OVERIGE DOSSIERS TER RECHTERZIJDEHOOGSTE TIJD-NIEUWSBRIEF

DR. S. BURZYNSKI'S KANKERTHERAPIE WERD... 34 JAAR ONDERDRUKT!

Een in de jaren '70 ontdekte kankertherapie die vele malen effectiever is dan chemo-therapie en bestraling en daarnaast niet de giftige bijwerkingen van deze nog altijd massaal toegepaste behandelmethoden vertoont, blijkt tientallen jaren lang onderdrukt te zijn door de hoogste Amerikaanse medische autoriteit FDA (Federal Drug Admini-stration). De reden: de FDA komt enkel op voor de belangen van de machtige farma-ceutische industrie, wier miljardenwinsten door de nieuwe goedkope therapie in groot gevaar dreigden te komen. Lees hier verder en/of hier met video bij Niburu.... juni 2011.
.
Ook bij 'Kanker Actueel' info Dr. Burzynski en zijn anti-neoplaston therapie (juni 2011).
.

OOK ALOE VERA DE NEK OMGEDRAAID!
Lees hier hoe de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), ook een ander uiterst effectieve kankerbehandeling, de nek omdraaide! Dr. Ivan Danhof wordt beschouwd als de Aloë Vera-autorititeit en ontwikkelde een extract dat in zijn kliniek werd gebruikt met een genezingsgraad van maar liefts 80 %! Wederom een succes-volle therapie geëlimineerd! Aloë is geen medicijn en toch geneest het! Oorlog tegen kanker blijkt steeds vaker oorlog tegen de genezing van kanker! Meer in ons dossier.  
------------------------------------------------KLIK HIER VOOR ONS DOSSIER KURKUMA LONGA-----.--...------------------------------
.
KURKUMA (CURCUMINE) DOODT KANKERCELLEN EN ONDERZOEK AMC
ONVOORSTELBAAR, MAAR EIGENLIJK... BIZAR EN/OF SHOCKEREND...
want de farmacheutische industrie, met de financiele mogelijkheden-middelen tot verder onderzoek-ontwikkeling, laat het (weer!!) afweten omdat er niets te verdienen valt (niet patenteerbaar). Of toch? 
Het is bijna onvoorstelbaar dat een middel, waarvan inmiddels in meer dan 1000 weten-schappelijke studies is aangetoond dat het tegen kanker werkt, voor een paar euro in de schappen ligt (poedervorm) van de supermarkt. Daarom financiert ‘Stichting Natio-naal Fonds tegen Kanker’ onderzoek naar de werkingsmechanismen van curcumine alswel de toedieningsvormen van de actieve stof. Om dit onderzoek door te zetten zijn subsidies nodig, welke afhangen van donaties. Hier online donaties en.... actiepagina
ONDERZOEK AMC
Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker sponsort op dit moment twee onderzoeken in het AMC (Academisch Medische Centrum van de Universiteit van Amsterdam) naar kurkuma. De stichting steunt deze onderzoeken, omdat de resultaten kunnen bijdra-gen aan een grotere kans op overleving van kankerpatiënten en betere kwaliteit van le-ven. Kurkuma heeft immers geen bijwerkingen, vergeleken met andere behandelingen.

OOK INZETBAAR BIJ ANDERE AANDOENINGEN
Behalve bij en tegen kanker is ‘Kurkuma Longa’ ook inzetbaar bij een groot scala van andere aandoeningen, waaronder… Alzheimer (dementie), Parkinson, Diabetes type-2, MS, Reuma,  ontstekingen - gewrichtsklachten en meer. Lees hier verder en/of hier.
Kurkuma Longa is verkrijgbaar via reform-natuurwinkels en/of internet, direct inzetbaar en betaalbaar..Gebruik het altijd in combinatie met zwarte peper (katalysator) en wat vet (eten), want het is niet in water oplosbaar. Zie verder dossier 'Kurkuma Longa'. 
BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID EN BCM-95®
Dankzij een speciale productiemethode is de opname van BCM-95® (zie meer info), het curcumine extract dat in BioCurcumin gebruikt wordt, vele malen effectiever (5-7 maal) dan een gewoon curcumine 95% extract. Eén capsule van 250 mg is gelijk aan 1560-1750 mg van het gewone curcumine. BCM-95® is een... 100% natuurlijk product.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
NATUURLIJK MIDDEL VERNIETIGT EXCLUSIEF KANKERCELLEN!
.
Er is recent (weer) een stof ontdekt die kankercellen precies op de zwakke plek raakt. Piperlongumine, de stof afkomstig van Piper Longum L., een peperplant uit India-Azië laat kankercellen stikken (vergiftiging) in hun eigen afval door bepaalde enzymen bijna hele-maal te blokkeren. Voor normale lichaamscellen is dat niet zo erg, het beetje enzymacti-viteit dat overblijft is voldoende om ze in leven te houden. Voor kankercellen is het echter dodelijk. Het gevolg is dat alleen de kankercellen worden aangepakt terwijl, er geen scha-de optreedt in normale lichaamscellen en..... effectiever is dan chemotherapie. Lees verder.
.
PIL TEGEN AGRESSIEVE VORM HUIDKANKER IN 2011-2012!?

Wetenschappers van het vermaarde Britse kankercentrum  Royal Marsden NHS Foun-dation Trust hebben een geneesmiddel ontwikkeld dat een revolutie zou kunnen be-tekenen in de behandeling van de meest agressieve vorm van huidkanker: maligne mela-noom. In de testfase van het middel - dat voorlopig nog RG7204 heet - bleken de tumoren in 80% v/d gevallen in belangrijke mate kleiner te worden. Meer. Beluister.. Dr. Th. Maselis.
.
Zie dossier... ‘kankervrij met één enkele prik’... voor meer revolutionaire ontwikkelingen!
.
EERST NATUURLIJKE MIDDELEN EN DAN PAS CHEMISCHE FARMACHEUTISCHE PILLEN!
Niemand zal tegenwoordig meer verbaasd opkijken als iemand stelt dat je op je hoede moet zijn voor de farmaceutische industrie en haar ongebreidelde macht. We weten hoe ze hun macht aanwenden om wetenschappers, artsen en het publiek te beïnvloeden. Ze deinzen er niet voor terug om nieuwe ziektes te maken die met hun 'geneesmiddelen' kunnen worden bestreden. Je kunt hierbij denken aan de cholesterolleugen en 'ziektes' als ADHD en PDD-NOS. Zie de recente Zembla-documentaire ADHD-Hype. Lees... hier verder.
.
.
.................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!..............................
Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor.. de verdere info.
.................,.......................LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 31 juli 2011...........................................

Geen opmerkingen: