Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 juli 2012

Ontstaan - genezen kanker al vele decennia bekend!

OUDE-NIEUWE MEDIA-MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE-HOOGSTE TIJD-NIEUWSBRIEF 
.
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!
.
KANKER DOOR MENS ONTWIKKELDE ZIEKTE         HIER EEN SCHOKKEND OVERZICHT! 
.
ONTSTAAN KANKER BEKEND EN GENEZEN AL BIJNA 100 JAAR MOGELIJK!
.
Bij de lezing van prof. Brian Peskin (De Bilt, 18 juni 2012) liet Nederlandse pers massaal verstek gaan, niemand aanwezig! Geen enkel gezondheidsmagazine en/of traditionele gezondheidswebsite, geen radio, geen TV! Een bericht hierover (lezing) op nujij.nl -jouw nieuws telt- was binnen 24 uur verwijderd! Gezondheid en ziektes voorkomen en overwin-nen kan zo simpel zijn,  maar.. dit mogen zo min mogelijk mensen weten in onze farmaceu-tische en geïndustrialiseerde voedingswereld en KWF woekert voort als een kankergezwel!
.
Wist u dat er in de strijd tegen kanker sinds 1970 nauwelijks of geen enkele vooruitgang is geboekt, ondanks al die vele honderden miljarden die al uitgegeven werden aan onderzoe-ken? Wist u dat sinds in 1970 de ‘Fight Against Cancer’ (president Nixon) van start ging (zie deze video) de kans om deze ziekte te krijgen met 350% gestegen is? Zou het niet ver-standiger zijn geweest om al dat (verkwistte) geld te besteden aan onderzoek naar ziekma-kende danwel geneeskrachtige voeding en/of hoopgevende alternatieven, zoals... met een enkele prik kankervrij en andere revolutionaire ontdekkingen? Lijkt mij (webmaster) van wel.
Op gezondheidradio is de hele presentatie/lezing + vraag en antwoorduurtje na te beluis-teren. We rekenen op de lezers om dit nieuws massaal via sociale media te verspreiden!
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zeer goede punten die prof. B. Peskin 18 juni 2012 heeft aangehaald (hier audioverslag):.
Er is helemaal niet meer onderzoek nodig naar de oorzaak en oplossing van kanker. We weten het allang maar kijken voortdurend de andere kant op. De primaire oorzaak is ZUURSTOFTEKORT (op celniveau). Dit is door de Duitse biochemicus Otto Warburg (winnaar nobelprijzen) al voor 1930 ontdekt. We hadden de toen opkomende kankerepide-mie in de kiem kunnen smoren, maar oncologen leren niets (opleiding) over Warburg. Als ze er al over gehoord hebben.. worden zijn bevindingen naar het rijk der fabelen verwezen.
De celwand is het allerbelangrijkst. Deze wordt opgebouwd uit vetten en eiwitten, maar alleen de vetten en eiwitten die JIJ eet. De vetten waaruit de celwand wordt opgebouwd (opgebouwd hoort te zijn), zijn verzadigd vet en essentiele vetzuren (omega-3 en omega-6). Deze celwand moet zuurstoftoevoer naar de cel toelaten en afvoer van afvalstoffen uit de cel.
.
Bewerkte plantaardige olien/vetten (maisolie, zonnebloemolie, margarine, halvarine) dek-ken de celwand af, waardoor deze luchtdicht wordt en er zuurstoftekort in de cel ontstaat (kankercellen gedijen zuurstofarm) en veroorzaken ontstekingen-gevaarlijke bloedproppen.

PRIMAIRE OORZAAK van kanker is dus zuurstoftekort in de cel. ALLE andere genoemde symptomen die gezien worden als oorzaak van kanker zijn SECUNDAIR en leiden naar de primaire oorzaak... zuurstoftekort. Behandeling (secondair) is dus... symptoombestrijding.
Voeding baseren op minimaal 60% koolhydraten, zoals westerse overheden adviseren, is contraproductief en werkt kanker in de hand. Kanker voedt zich middels melkzuurfermen-tatie (is vergisting) van glucose en.... koolhydraten worden in het bloed omgezet in glucose.
.
Kanker is NIET genetisch. Omdat het 'in de familie zit' wil nog niet zeggen dat het in je ge-nen zit. Het heeft te maken met wat je eet. Wat 'in de familie zit' zijn heel vaak verkeerde eetgewoontes, die van generatie op generatie worden aangeleerd. Het gaat om de omge-ving van de genen (epigenetica), niet de genen zelf (genetica). Ook stress veroorzaakt zuurstoftekort en leidt weer tot de primaire oorzaak van kanker, namelijk.... zuurstoftekort.
.
Verzuring is een GEVOLG van kanker, niet de oorzaak van kanker. Een kanker-cel fermenteert (vergist) suiker en produceert melkzuur. Daarnaast ademt de kanker-cel koolstofzuur in en zuurstof uit. Het is de combinatie van melkzuur en koolzuur die zorgt voor de verzuring. Het is zuurstoftekort (een basische stof) dat ervoor zorgt dat de cel in deze staat verkeert. Mooi voorbeeld dus van hoe een secundair verschijnsel wordt aangewezen als oorzaak. De oorzaak is en blijft zuurstoftekort en niets anders.
.
LEES EN/OF BEKIJK HIER.... rol van de celwand bij ontstaan kanker.
Dr. Tullio Simoncini (zie hier mijn dossier) behandeld tumoren (Candida Albicans) vaak succesvol met natriumbicarbonaat. Deze schimmels (en/of virussen) zijn echter het gevolg van de primaire oorzaak en dus secundaire symptomen en derhalve symptoombestrijding.
Microben (kankercellen) kunnen uitsluitend gedijen in zuurstofarme (anaerobe) omstan-digheden en voeden zich eveneens met suiker. Hun taak is om verzwakte cellen op te ruimen. De primaire oorzaak, zuurstoftekort, creeert de omstandigheden waarin de-ze microben kunnen gedijen. Kankerpatienten hebben steevast een te hoge bloedsui-kerspiegel en kanker is anaeroob, precies de juiste omstandigheden voor de microben.
Heel veel zuurstofcapaciteit van het lichaam gaat op aan verwoede pogingen om ongewen-ste (bewerkte) vetten/olien en overdadige glucose uit het bloed te verwijderen. Het lichaam probeert deze weg te branden (oxideren) d.m.v. ontstekingen. Dit is een op zuurstof geba-seerd proces en gaat ten koste van de celademhaling, waar de zuurstof eigenlijk voor bedoeld is! Lees verder.. met dank aan Mike Donkers en Henk Mutsaers voor hun bijdrage.
                               UITLEG EN VISIE (DIE IK DEEL) BIJ LINDA WOUDSTRA                            
Op de website van Ir. Linda Woudstra nog aanvullende informatie (met forum). Zij heeft borstkanker (mede) overwonnen (2008) middels een..... niet reguliere behandeling (MMS)...
Fase 1: Cel muteert en gaat over op bacteriele vorm en suikerverbranding, door zuurstof-tekort, indien kortstondige situatie nog omkeerbaar. Gevolg: ontstaan van (nog) niet kwaad-aardige tumor.
.
Fase 2: Zuurstoftekort is blijvend, omgeving van de cel verzuurd, cel neemt definitieve vorm aan en gaat zich vermenigvuldigen. Gevolg: ontstaan van kwaadaardige tumor.
Fase 3: Schimmels ontstaan of nestelen zich op deze plaats. Nu wordt de situatie snel on-houdbaar, schimmels gooien van alles in de war stimuleren ondermeer de alvleesklier tot het aanmaken van insuline waardoor er suiker behoefte ontstaat (zodat ze kunnen groeien) en leggen met de aanmaak van het HCG hormoon de werking van het imuunsysteem stil. Het HCG hormoon hebben schimmels nodig om zich ongeslachteljk te vermenigvuldigen.
Fase 4: Schimmels gaan zich verspreiden door sporenvorming (metastasen?) 
.
Naar mijn mening ga je dood door de woekering van deze schimmels, die eten je ge-woon op. Dood je de schimmels dan ben je (even) uit de wind, maar heb je dan ook de oorzaak weggenomen? Veel mensen met kanker maken ongemerkt toch een life-style aanpassing (welke?). Misschien is dat met het bestrijden van de schimmel, vol-gens methode Dr. Simoncini, voor velen net voldoende om kanker on hold te zetten.
.
Toch geloof ik dat we pas echt kunnen genezen als we de oorzaak blootleggen en voor mij heeft Otto Warburg en nu gestaafd door aanvullend onderzoek van prof. Peskin daarvoor de beste verklaring gegeven:  zuurstoftekort in de cel door gebrek aan 2 essentiele vetten, Omega 3 (ALA) en Omega 6 (LA) in de voeding. Lees verder.
.
                                                             EN WAT NU TE DOEN                                                               

VOEDING VERWORDEN TOT MAAGVULLING!
Verkeerde en/of ongezonde (giftige) voeding is zeer waarschijnlijk de bron van veel, zoniet alle denkbare gezondheidsellende! Vele voedingsfabrikanten fabriceren dus de grootst mogelijke rommel en rotzooi die ze ook nog voeding durven te noe-men, bol staande van voor ons lichaam giftige stoffen (schadelijke E-nummers), nota-bene met goedkeuring EU)!! Het grootste deel in een supermarkt is derhalve ver-worden tot een chemische vuilnisbelt, de slagerij ligt vol met dierenleed uit de bio-industrie en de groente/fruit afdeling baadt ook al in chemicaliën en pestici-des! Lees verder op pagina voeding… de leugens-bedrog  en gruwelijke feiten'!
.
VOEDSELSYSTEEM CREEERT EEN RAMP VOOR DE VOLKSGEZONDHEID!
Het wereldwijde voedselsysteem maakt mensen ziek en Olivier De Schutter vind dat hij daar wat aan moet doen. De speciale VN rapporteur voor het 'Recht op Voedsel' waarschuwt ervoor dat de huidige productie van voedingsmiddelen en landbouwprak-tijken een.. wereldwijde ramp voor de volksgezondheid veroorzaakt! Lees verder. Olivier de Schutter: BNP Paribas,  grootse bank ter wereld, handelt in honger!
.
Voedingsindustrie verantwoordelijk voor heel veel ziektes en doden (65%), zo is onlangs gebleken uit een internationale analyse!! Lees verder (maart 2013).
.
Stop de op hol geslagen (al dan niet frauderende) wetenschap! Lees verder.
Leuke video’s (1 en 2) over eten zoals.. onze voorouders dat deden en wij nu doen..
EEN GEZOND LICHAAM IS… GEZONDE CELWANDEN!
De mens bestaat uit vele miljarden cellen. Omega-3 en omega-6 besturen alle levensprocessen in ons lichaam. Leven zonder hen is ondenkbaar. De kwaliteit van alle celwanden wordt beheerst door omega-3 en omega-6 vetzuren. Als ons voed-sel een tekort toont in omega-3/6, kunnen we met zekerheid problemen verwachten met onze gezondheid. Zonder gezonde vetten geen gezonde hormoonbalans, geen ge-zonde cellen, geen elektrische geleiding en geen zuurstofaanvoer. De opname van omega 3 en 6 vereist voldoende vitamine E en carotenen. Lees verder... (Bart Maes).
.
Kanker (en andere aandoeningen) voorkomen en/of genezen. Lees hier ver-der en verbaas je erover hoe eenvoudig het is om je lichaam.. terug gezond te krijgen! Hoe u kanker uithongert. Vermijd deze top-4 etenswaren.... die kanker voedsel geven. Dr. Rath (maart 2012): Kanker, het einde van een volksziekte wordt realiteit. Video-NL.
.
GEZONDE VETTEN
Uitstekende (juiste) vetten (voor dagelijks gebruik) zijn: biologische ‘extra virgin’ kokosvet - olijfolie en biologische roomboter en/of ghee. Mijd als de pest verder alle bewerkte en ziekmakende misbaksels uit de supermarkt. Meer aanvullende info. Foodwatch wil verkoopverbod op Becel Pro-Activ (van Unilever). Lees hier verder.
.
EN VERDER... VOOR EEN STRALENDE GEZONDHEID:
Gebruik zoveel mogelijk hoogwaardige voeding, bij voorkeur biologisch, want dat is beter voor je gezondheid. Echter, biologische producten zullen onbetaalbaar  worden door nieuwe EU-regels (per 1 juli 2012). Verbod (misdadig) natuurlijke bestrijdingsmiddelen! Zie voor een overzicht van verboden (natuurlijke) middelen.......  'Publicatie Staatscourant'.
.
SUPERFOODS
Waarom citroenen zo supergezond zijn...... een opsomming waarvan je vrolijk zult worden. Chiazaad, rijkste bron omega 3 (en 6-9) maar ook magnesium - calcium en nog meer.
Granaatappelsap het toverdrankje tegen alle (veel) kwalen? Het bewijs.... neemt maar toe. 
.
GERELATEERDE INFO

Wereldberoemde hartchirurg onthult de ware oorzaak hartkwalen (verkeerde vetten)!
Dr. Miller, hart- en vaatchirurg: Eet verzadigd vet en cholesterol. Video 'You Tube'. 
Olijfolie halveert hart- en vaatziekten. Aanvullende informatie en de bereiding olijfolie.
Niet chemotherapie, maar groenten redden me van (borst) kanker! Lees hier artikel.
Hoe u kanker uithongert. Vermijd deze top-4 etenswaren.... die kanker voedsel geven. .
Wordt nog vervolgd...
SCHOKKENDE STAND VAN ZAKEN!   NORMAAL - ACCEPTABEL?   ABSOLUUT ZEKER NIET!
.Zo'n honderd jaar geleden had slechts 1 op de 8000 mensen een vorm van kanker. Nu is dat 1 op de 3 en de tendens is helaas nog stijgende! De problematiek is zeer ernstig, want er zijn ook nog zo'n 6 miljoen chronisch zieken en (cbs) 80% gebruikt een vorm van medicatie! Aandoeningen als diabetes, alzheimer, parkinson, reuma, astma, adhd en meer blijven explosief stijgen evenals de zorgkosten! We worden ouder zegt men, maar ook zieker! Wat is er de laatste eeuw, op een dergelijk dramatische wijze, misgegaan!? Een revolutionaire andere aanpak is... dringend gewenst! Voedingsadvies Dr. Frits Blom.
.
Als we weten (zouden kunnen weten) dat 60% zuurstofgebrek op celniveau leidt tot kan-kercellen, hoe noemen we dan 50%, 40%, 30% zuurstofgebrek? Juist ja, al die andere chronische ziektes: diabetes, hart- en vaatziekte, reuma, alzheimer-parkinson, astma. De natuur maakt geen fouten, wij maken de fouten door... te denken het beter te weten. ..
Wat kanker, hart- en vaatziekte en diabetes met elkaar gemeen hebben is zuurstofte-kort. Is het toeval dat juist deze drie ziektes een regelrechte explosie hebben ver-toond in de laatste 100 jaar, waarbij het eind.. zeer zeker nog lang niet in het zicht is?
GERELATEERDE INFO
Medische misleiding mensheid! Artsen (75 %) weigeren zelf chemo bij kanker!
Onderzoeken kanker zijn vaak onjuist/leugenachtig! Chemo is... big business! 
EU: behandel kankerpatiënten met alternatieve medicijnen! Lees hier verder. Het bedrog van de kankerbestrijding in woord en beeld-nieuwe documentaire.
Medicijnen tegen kanker maken tumoren dodelijker! Vertrouwen in chemo?!!
Veel verzwegen feiten rondom kanker het wordt tijd dat we massaal het heft in eigen hand nemen en de corruptie laten omvallen oftewel elimineren!
.

In een koelkast in een Zweeds laboratorium ligt een veelbelovend, goedkoop en effectief middel tegen kanker dat niet wordt doorontwikkeld!! Lees verder. .
ONAFHANKELIJKE INFO VOEDING EN GEZONDHEID
Op de volledig onafhankelijke website VitaMor vindt u nagenoeg alle informatie over ge-zond ouder worden en jong blijven. De site is het ABC van gezonde voeding versus gezond-heid, wetenschappelijk onderbouwd door vele duizenden onderzoeken Zeer aanbevolen.
.
Andere onafhankelijke websites: Volwaardige voeding versus gezondheid  - Leefbewust - Uitdagingnet - Verontruste Moeders - Belfort Group - Ahealthylife (J. Zwaan)  -  Foodwatch -
Natuur Diëtisten Nederland - Weston Price Forum Nederland - WantToKnow - Niburu - SOPN.
.
.Wordt nog vervolgd........
.................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.............................

Ton Claessen (67), lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor.. de verdere info.
.
.........  .......,... . ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 21 april 2015. .    .      ..........  ................ 

1 opmerking:

Unknown zei

Thank you very much for the great list and I appreciate your efforts to bring such a huge list for us. I really appreciate posts, which might be of very useful. I am also building new sites all of the time and getting good results by using natural methods. I look forward to future updates. Once again thanks. Keep smiling.
Get More Twitter Followers