Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 september 2010

Het magnesium miracle en zijn.... genezende kracht!

OUDE-NIEUWE MEDIA- ZIE OVERIGE DOSSIERS TER RECHTERZIJDEHOOGSTE TIJD-NIEUWSBRIEF
INLEIDING
Magnesium wordt het wondermineraal of de vonk van het leven genoemd en is een zeer belangrijk element dat onze onverdeelde aandacht verdient.  Een goed magnesiumgehalte in het lichaam is de basis voor een goede gezondheid. In de top-3 v/d meest essentiële levensbehoeftes van een mens staat magnesium op 3; voorafgegaan door zuurstof - water.
Veel mensen hebben onwetend een ernstig chronisch tekort met alle daaruit voortkomen-de gevolgen van depressie tot hart- en vaatziekten, van autisme tot diabetes en van migrai-ne tot MS. Symptomen van een mogelijk magnesiumtekort zijn... indrukwekkend te noemen.
.
Magnesium wordt dus het wondermineraal of vonk van het leven genoemd en is een zeer belangrijk element dat onze onverdeelde aandacht verdient.  Argusoog..... november 2011.
DR. MARIANNE MOUSAIN-BOSC
Welke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie, autisme en de ziekte van Alz-heimer gemeen? Volgens Dr. M. Mousain-Bosc..... een abnormaal hoog magnesiumtekort. 

Deze kinderarts, tevens magnesiumspecialiste, vertelt hoe zij op een spectaculaire manier het dagelijks leven van hyperactieve, autistische, epileptische en spasmofiele kinderen heeft verbeterd met een behandeling op basis van magnesium, een 'vergeten' mineraal, maar desondanks doeltreffender en veiliger in gebruik dan..... heel veel andere medicijnen.
Dr. Marianne Mousain-Bosc verklaart in haar boek Magnesium, dé oplossing’, hoe het te-kort aan magnesium zich ontwikkelt en waarom het zo vaak voorkomt (75% bevolking) wie het aangaat en waarom het zulke dramatische gevolgen voor onze gezondheid kan hebben.
.
ONDERZOEK
Onderzoeken tonen het verband aan tussen een chronisch magnesiumtekort en astma, diabetes, alcoholisme, Alzheimer, epilepsie, autisme, ADHD, hart- en vaatziekten, CVS, migraine, menopauze, osteoporose, PMS, SIDS, vruchtbaarheidsproblemen, cariës, RSI, auto-immuunziekten zoals MS, ALS, reuma, psoriasis en eczeem,  de ziekte van Parkin-son, psychische aandoeningen als angst- en paniekstoornissen, depressiviteit, agressie, bipolaire stoornissen en schizofrenie. Bijna ongeloofwaardig en actie lijkt geboden maar...
.
NEGERING DOOR MEDISCHE ORDE
Magnesium wordt massaal genegeerd door de huidige medische orde, deels door onwe-tendheid bij veel artsen maar ongetwijfeld ook omdat het niet te patenteren is. Een goed magnesiumgehalte zou veel mensen op een goedkope manier een stuk gezonder houden maar dat zou vele, vele miljarden aan inkomsten schelen voor de farmaceutische industrie.
Het zou mensen bekrachtigen en onafhankelijker maken, om nog maar te zwijgen over al het lijden dat door het aanvullen van magnesium zou kunnen worden voorkomen. Magne-sium wordt ook wel het best bewaarde geheim tot.. gezondheid en de verjonging genoemd.
.
HET MAGNESIUMCENTRUM
Het Magnesiumcentrum wil mensen bewust maken van hun levensstijl en daarbij het belang van magnesium benadrukken. Hierbij wordt ingespeeld op de snel groeiende inzichten omtrent een tekort aan magnesium inname door onze bevolking. Lees hier verder.
NOG MEER INFO MAGNESIUM
Ruim overzicht bij Ron Fonteine, bij het Gezondheidsnet en middels een (pdf) Nieuwsbrief.
Groot aantal video's op You Tube over magnesium en ook veel verwijzigingen -  linken hier.
Lage magnesiumconcentraties in het bloed leiden tot een... hogere kans op sterfte (58 %).
.
EN VERDER:
Een verhoogde inname van magnesium, via voeding en/of supplementen remt diabetes-2 
Magnesium voorkomt en bestrijdt ontstekingsprocessen in het lichaam..... lees hier verder
Ruime informatie is ook te vinden op deze Engelstalige website.... Magnesium for life 
Info magnesium bij 'MensSana' (arts)..... publicaties - tekort - ziektebeelden en meer.   
.
ZEMBLA EN ADHD
Niet alleen jongens, maar ook steeds meer meisjes en volwassenen krijgen te horen dat ze ADHD hebben. De Gezondheidsraad maakte zich er tien jaar geleden al zorgen over en intussen is het aantal diagnoses alleen maar gestegen. Gebruik van medicatie is de afge-lopen jaren zelfs verdubbeld. Ook deze ziekte wordt gerelateerd aan een magnesiumtekort. 
.
Ouders die vraagtekens zetten bij het slikken van pillen, voelen zich door de school van hun kind onder druk gezet. ‘Je voelt je op zeker moment gedwongen door school die zegt: als ze die medicatie niet gebruikt, zal ze naar het speciaal onderwijs moeten’, aldus een vader in de ZEMBLA-aflevering.... ‘DE ADHD-HYPE’ en uitgezonden op zaterdag 18 september 2010.
.
Fernand Haesbrouck (apotheker) met zijn weblog ADHD-fraude en het actuele nieuws hier
.
INFO EN/OF BESTELLEN MAGNESIUM (als bisglycinaat):
Algemene informatie AOV supplementen - Roode Roos AOV (overige) bestellen - Vitamine AdviceShop AOV (overige) bestellen + info -  Alles van Vitals tabletten en ook nog vloeibaar.
.
................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!..............................

Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor de verdere info.
............ ........ ................LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 03 MEI 2012... ..      ..... ..........................

Geen opmerkingen: