Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 september 2011

MMS... een wonderbaarlijk medicijn, zelfs bij kanker!

OUDE-NIEUWE MEDIA- ZIE OVERIGE DOSSIERS TER RECHTERZIJDEHOOGSTE TIJD-NIEUWSBRIEF
NATRIUMCHLORIET: DE MIRACLE MINERAL SOLUTION (MMS)
.
Metaal- en scheikundige Jim Humble ontdekte MMS per toeval toen hij tijdens een jungle-expeditie een vriend direct van malaria genas met.... een hele fles gestabiliseerde zuurstof.
.
Het middel bevatte ongeveer 3% natriumchloriet dat tegenwoordig op de markt wordt ge-bracht als 'Miracle Mineral Solution' (MMS). De kracht van het middel blijkt wel uit het ver-haal over de 75.000 malaria-patiënten die de MMS-ontdekker er vervolgens mee behandel-de. Na inname werden alle patiënten binnen een dag beter, waarvan 98% zelfs binnen vier uur. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen, niet alleen voor ons zelfgenezend vermogen maar ook voor geneesmiddelenindustrie en medicijnen. Lees hier verder voor nadere toelichting.
.
Als dit medicijn bij de grote massa bekend en gebruikt wordt zou dat desastreus zijn voor de medische en farmaceutische industrie. De FDA heeft al eerder uitvinders van effectieve natuurlijke remedies en therapiën, die de medicijnindustrie niet welgevallig waren, gevan-gen laten nemen of anderszins tegengewerkt, danwel in discrediet gebracht! Jim Humble zit ondergedoken in Afrika en/of Centraal-Amerika om.... zichzelf tegen hen te beschermen!!
.
Bekijk ook de video’s (3) met MMS-deskundige Andreas Kalcker met NL-ondertiteling. Hier deel 1 en hier deel 2 en tot slot deel 3 en zeker ook de videoboodschap van Hieke Kamminga die haar moeder van terminale kanker wist te genezen middels gebruik MMS.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.
ZWARTE ZALF... GENEZING VAN BORST- EN HUIDKANKER IN  DE 21 EEUW!
Kankerbestrijding met plantaardige zalven, kan dat? In de Amerikaanse geschiedenis van kruidengeneeskunde zijn kankerbehandelingen met plantaardige zalven al meer dan 300 jaar bekend. De huidige zwarte zalven die bij behandeling van huid en borst-kanker gebruikt worden zijn een combinatie van de oorspronkelijke Indiaanse kruiden.
In de 20e eeuw waren korstvormende zalven zoals zwarte zalf in iedere apotheek in Amerika te verkrijgen. Tot begin 1990, toen de laatste alternatieve kankerklinieken door de FDA gesloten werden, werd de zalf met veel succes toegepast. De succes-scores lagen tussen 80-90% bij beginnende tumoren en meer dan 50% in een verge-vorderd stadium. Het argument waarmee FDA de klinieken verbood was... therapieën succesvol, maar de methoden verouderd!  Hierna vertrokken de klinieken naar Mexico.
.
Gesprek met Jonneke Koning (WWK) op internetradio TVNR over zwarte zalf (22-2-"12).
Dr. B. Kilarski (ervaringsdeskundige), Rheine (Duitsland) kan u zeker... nader adviseren..
Meer informatie en eventuele bestelling bij 'Uitgeverij Jim Humble', betref-fende ‘Zwarte Zalf’, het gelijknamige boek van Adrian Jones en..  MMS (Gold).
.
Hoe schandelijk ook, maar in Australië is zwarte zalf inmiddels uit de handel genomen! Zie deze indrukwekkende video (Engelstalig). In de GVA-nieuwsbrief (nr. 5 - mei 2012 ) van Anneke Bleeker ook positieve aandacht voor zwarte zalf.  Zie berichtgeving (succesvolle behandelingen) in betreffende brief, van Rineke van den Berg bij deze link.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
.
LINDA WOUDSTRA, THERAPIEVRIJHEID, HAAR OVERWONNEN BORSTKANKER EN MMS
Ir. Linda Woudstra (48) heeft,  na een oproep van Henk Trentelman en de Werkgroep Wel-zijn Kankerpatienten (WWK), om een actiegroep op te richten, die er voor gaat strijden om voor kankerpatienten in Nederland therapievrijheid te verkrijgen, de handschoen opgepakt.
Ik pak de handschoen op, want er hebben genoeg mensen geleden, er zijn genoeg bor-sten afgezet en meer dan genoeg mensen onnodig gestorven aan standaardbehande-lingen die geen succes hebben. Ik begrijp niet waarom in een vrij land dat zich altijd heeft voorgestaan op zijn liberale geest, zo ontzettend star kan zijn en mensen dwingt zich te on-derwerpen aan geldverkwistende behandelingen die aantoonbaar.. geen resultaat bieden!?
Linda werd in 2008 zelf geconfronteerd met borstkanker. Behalve twee borstbesparende operaties heeft zij afgezien van de standaard behandelingen, ondanks dringend advies van haar artsen. Dus geen chemo, bestraling of tamoxifen. Linda is inmiddels genezen en maakte gebruik van MMS, maar ook aanvullende protocollen. Lees verder op haar weblog.
.
TENDENTIEUZE UITZENDING TROS RADAR MET ONDERWERP... MMS WONDERMIDDEL? 
.
Op 11 oktober 2010 had Tros Radar als (lijdend) onderwerp MMS. Op schandelijke wijze werd er journalistiek bedreven. Er was geen sprake van hoor - wederhoor. Vanaf het begin was al duidelijk uit welke hoek de wind zou gaan waaien. MMS moest in discrediet worden gebracht, ondanks de vele positieve berichten van gebruikers... die niet aan het woord kwamen. Ook een brief van Ir. Linda Woudstra (ruim voor uitzending)... kon het tij niet keren. 
.
Tja wat hiervan te zeggen? De arrogantie van veel medici (opgeleid in westerse genees-kunde) kent geen grenzen. Dat de media zich graag voor het karretje van farmaceutische industrie-gevestigde orde laat spannen is geen nieuws. Het is diep triest want voor volks-gezondheid en de schatkist zou een minder fundamentalistische houding  een zegen zijn.
.
De vuile oorlog die nu tegen MMS en andere hoopvolle alternatieven gevoerd wordt zal ech-ter alleen maar leiden tot (nog) minder vertrouwen in medische sector, farmacie en media!
.
MMS bestellen kan ondermeer bij ‘Meditech Europe’ die in de uitzending onder vuur lagen.
.
.................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!..............................

Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor.. de verdere info.
.
.........  .......,.... .............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 01 juni 2012..   .           ...  ........................

Geen opmerkingen: