Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 maart 2011

Een schokkend overzicht schandalen... gezondheid!

.OUDE-NIEUWE MEDIA.ZIE ONZE OVERIGE DOSSIERS TER RECHTERZIJDE HOOGSTE TIJD-NIEUWSBRIEF
.
TER INLEIDING
In deze schokkende samenvattingen vol feitenmateriaal word je door een voormalig hoofd-redacteur van het toonaangevende ‘Journal of New England Medicine’ geïnformeerd over de afdwaling van de farmaceutische industrie van haar oorspronkelijke doelstelling(en)… het ontdekken, ontwikkelen en produceren van heilzame nieuwe medicijnen. Tegenwoor-dig is deze industrie voornamelijk een marketing machine die medicijnen verkoopt met een dubieuze werking en gebruikt ze haar rijkdom en macht om iedere instantie die haar moge-lijk in de weg staat te dwarsbomen, inclusief het Amerikaanse Congres, de Food and Drug Administration (FDA), academische ziekenhuizen en..... (gehele) medische beroepstak zelf!
.
Deze samenvatting biedt links naar verscheidene betrouwbare en verifieerbare informatie over schandalen met betrekking tot je gezondheid, inclusief vaccinaties en voeding. Lees hier verder met dank aan het, in onze ogen, voortreffelijke werk van het WantToKnow-team.
Het team presenteert deze informatie met betrekking tot gezondheid als een gelegenheid om jezelf en anderen te informeren en te inspireren tot samenwerking om de democratie te versterken en te bouwen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Zie hier de originele link naar de Engels- talige WTK en hier naar het actuele Nederlandse homepage overzicht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
ALS DIT WAAR IS DAN..... GROOT PROBLEEM VOOR MEDISCHE WERELD! 
                                (Boek: Het Instituut. Beoordeling bij Bol.com (17 mei 2012)

HET INSTITUUT
Schrijversduo Huppes-Kemp (Applaus) heeft een akelig spannende triller geschreven, sterk autobiografisch. Het boek toont een beeld van de medische wereld vol met opportunisten, zwendelaars, schurken, mafiosi. Persoonlijk voordeel gaat boven het belang van patienten. Voor woekerwinsten directeuren van farmaceutische bedrij-ven en medische instellingen, de mooie baantjes voor ex-politici en carrierekansen van ook gewone artsen, wordt gekozen voor de duurste behandelingen. De kosten van de zorg worden onnodig opgestuwd. Moord, afpersing, witwassen, beroepsverbo-den, niets wordt geschuwd in de medische wereld. De belangen zijn te groot. 
.
Het meest schokkende aan het boek is wel dat Wim Huppes, de mannelijke helft van het schrijversduo, beweert dat alles wat in het boek aanbod komt zich ook daadwerke-lijk afspeelt in Nederland. Dit blijkt ondermeer uit een interview met Huppes en Kemp dat op internet circuleert. Huppes, zelf internist en ex-kankerpatient, heeft zichzelf genezen met een experimenteel middel (DCA), dat de reguliere artsen hem niet wilde voorschrijven. Hij was afgeschreven maar weigerde op te geven. Huppes staat model voor de hoofdpersoon in het boek, Maarten Keyser die het met zijn vrouw opneemt tegen de medische mafia. Het Instituut is een aanrader voor iedereen die wil weten hoe het zit en vooral voor al die artsen, die nog met het doel mensen te genezen, naar hun werk gaan. Ode aan.... Wim en Mirjam.
Dr. drs. Wim Huppes, MBA, Internist, Filosoof, Columnist voor het Financieele Dagblad en ZNetwerk, en… Auteur van het boek 'We zijn de Klos' . Het Instituut is opgedragen aan Drs. H. J. (Henk) Trentelman...., de langst overlevende opgegeven kankerpatient. Video.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
AANVULLENDE INFO BIJ:
Voeding of vulling….. de leugens, bedrog en/of misleiding! Een overpeinzing.
Gezondheidszorg is doodziek...... dus andere aanpak! Overzicht voorstanders.
Onze Belgische vrienden van 'De Belfort Group' en de 'No Cancer Foundation'
Onvolprezen Anneke Bleeker met 'Vaccinaties' en 'Gezond Verstand Avonden'
Website Uitdaging.net.. Henk Mutsaers en Leefbewust.com van.. Ron Fonteine
Foodwatch strijdt voor veilige voeding en ook Foodlog is zeer kritisch (forum).
Argusoog, andere (gezondheid) kijk op de wereld en nieuwsbrief Hoogste Tijd.
.
De handel in ziekte van de farmaceutische industrie veroorzaakt meer doden dan alle oorlogen v/d mensheid bij elkaar en is... de meest winstgevende industrietak ter wereld!
.
De overheid in de VS geeft het toe: ‘Veilige’ vaccins doodden inmiddels 2699 kinderen...!
.
EERST NATUURLIJKE MIDDELEN EN DAN PAS CHEMISCHE FARMACHEUTISCHE PILLEN!
Niemand zal tegenwoordig meer verbaasd opkijken als iemand stelt dat je op je hoede moet zijn voor de farmaceutische industrie en haar ongebreidelde macht. We weten hoe ze hun macht aanwenden om wetenschappers, artsen en het publiek te beïnvloeden. Ze deinzen er niet voor terug om nieuwe ziektes te maken die met hun 'geneesmiddelen' kunnen worden bestreden. Je kunt hierbij denken aan de cholesterolleugen en 'ziektes' als ADHD en PDD-NOS. Zie de recente Zembla-documentaire ADHD-Hype. Lees... hier verder.
.
Onderzoekers uit het Britse Oxford zeggen dat moderne conventionele medicijnen langzamerhand bepalen hoe mensen in bepaalde situaties reageren. De farmaceutische medicijnen ontwrichten de persoonlijke moraliteit van individuen en ze herprogrammeren letterlijk het denken en doen van mensen. Lees het gehele artikel..... hier verder bij Niburu en ook...... Psychiatrie en antidepressiva mogelijke oorzaak bloedbad Alphen aan den Rijn!
.
GAAN KRUIDEN IN DE BAN PER... 01 MEI 2011?! TEKEN ALSNOG... DE AVAAZ PETITIE!
.
Op 1 mei 2011 zal de Europese Unie, als het aan ‘krachten achter de schermen’ ligt, geneeskrachtige kruiden in de ban doen! Teken alsnog Avaaz-petitie. Meer info.. Codex.
WAT SCEPTICI ECHT GELOVEN
In de medische wereld, beweren sceptici de enige beschermers te zijn van de intellec-tuele waarheid. Iedereen die het niet met hun eens is, is volgens hen een kwakzalver. Kort gezegd, 'sceptici' zijn voor vaccinaties, mammografieën, farmaceutische producten en chemotherapie. Ze zijn tegenstanders van voedingssupplementen, kruidengeneesmidde-len, chiropractie, massages, energiegevers, homeopathie, gebedsgenezingen..... en meer.
Maar er is meer wat je moet weten over deze 'sceptici'. Zoals je zult zien, geven ze zelf toe dat ze geen bewustzijn hebben en denken ze dat er niet zoiets als een ziel bestaat, een geest of een hogere macht. Er is geen leven na de dood. Eigenlijk is er weinig in het leven als je een scepticus bent. Lees hier verder op de website van 'Earth-Matters' ( 4 april 2011).
.
DENKWIJZE GOEDGELOVIGE MASSA UITGELEGD
In het licht van de schaamteloze leugens die de regering verspreidt is het interessant om te zien dat zoveel mensen nog steeds geloven wat ze te horen krijgen van ‘officiële’ bronnen. Hoe werken de hersenen van deze mensen en hoe kan iemand zo goedgelovig zijn om offi-ciële informatie op te nemen zonder vraagtekens te zetten bij..... de betrouwbaarheid ervan.

.................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!..............................
 
Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info.
........................................LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 26 mei 2012...........................................

Geen opmerkingen: