Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 juni 2015

Diamant, het nieuwe centrum kankerbehandelingen.

 OUDE NIEUWE MEDIA -  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  -  CHEMO IS WAARDELOOS!
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!
KANKER DOOR MENS ONTWIKKELDE ZIEKTE         HIER EEN SCHOKKEND OVERZICHT! 

HET FANTASTISCHE INITIATIEF
Dr. Henk Fransen is bezig een behandelcentrum te creëren waar mensen met kanker die dat wensen de beste aanvullende behandelingen kunnen krijgen die wereldwijd voor handen zijn. Dit centrum zal de naam Diamant dragen. In het centrum wordt op basis van onderzoek (medisch dossier, vragenlijsten, haar-, bloed-, urine- en speekseltesten) met de cliënt gezocht naar de beste combinatie van reguliere en alternatieve behandelingen. Het reguliere gedeelte van het programma wordt in het ziekenhuis uitgevoerd, het alter-natieve gedeelte in centrum Diamant.  Lees verder...  
.
HET PROBLEEM BIJ ZEER VELEN
Mensen met kanker die naast hun reguliere behandeling ook een alternatieve behande-ling zoeken raken op het internet vaak in de war van alle informatie. Zij hebben behoefte aan betrouwbare, begrijpelijk uitgelegde informatie die is gescreend door deskundigen
.
DE ZOEKTOCHT NAAR GENEZING 
Ook  is/komt er een GRATIS youtube-serie waarop de beste alternatieve behandelingen van kanker die wereldwijd voorhanden zijn worden besproken. Op elke youtube is een deskundige aan het woord die eenvoudig uitlegt wat een behandeling inhoudt, hoe je hem kunt toepassen, waar je op moet letten, of je de behandeling mag combineren met een reguliere behandeling, waar je hem kunt krijgen, hoeveel die kost, etc. Alle informa-tie wordt op een voor leken begrijpelijke manier verwoord en is GRATIS toegankelijk voor iedereen die dat wil. Lees hier verder en/of breng een bezoekje aan zijn........ FACEBOOK.
.
Op deze manier kunnen mensen met kanker die naast hun reguliere behandeling ook een alternatieve behandeling zoeken, snel makkelijk en veilig op weg worden geholpen.
.
DEEL (sociale media) deze geweldige en moedige initiatieven van Henk Fransen zoveel als mogelijk, want hij bewandelt, mijns inziens, een pad  waarop velen al verschrikkelijk lang zaten te wachten! Henk bravo en wat mij betreft een staande ovatie en een nobel-prijs. Dit onovertroffen initiatief financieel ondersteunen/doneren kan/mag en moet ook:                                           http://henkfransen.nl/crowdfunding/
Ik/wij en vele anderen zouden graag zien dat er sprake is van één geneeskunde, namelijk de geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen verenigt ten dienste van de patiënt.'

                                       NOG MEER ZEER LOVENSWAARDIGE INITIATIEVEN                                  

ONAFHANKELIJKE WEBSITES BETREFFENDE VOEDING, GEZONDHEID EN MEER.
Op de volledig onafhankelijke website VitaMor vindt u nagenoeg alle informatie over ge-zond ouder worden en jong blijven. De site is het ABC van gezonde voeding versus ge-zondheid, wetenschappelijk onderbouwd door vele duizenden onderzoeken Aanbevolen.
.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezondheidsproblemen bij ruim 95% wereldbevolking! 

Volgens een uitgebreide nieuwe analyse van de “Global Burden of Disease Study ( GBD) 2013 ”, gepubliceerd in De Lancet, heeft wereldwijd slechts 1 op de 20 mensen (4,3 %) in 2013 geen gezondheidsproblemen, terwijl een derde van de wereldbevolking (2,3 miljard mensen) last heeft van meer dan 5 ziektes. Lees verder...
.
Helft Nederlandse bevolking lijdt aan een of meerdere chronische ziekten! Lees verder. .

Voedingsindustrie verantwoordelijk voor heel veel ziektes en doden (65%), zo is onlangs gebleken uit een internationale analyse!! Lees verder (maart 2013).

Waarom we koolhydraatloos zouden moeten eten. Lees verder.
.

Meeste medicijnen werken niet: slechts 4% effectief..!!

De rest is gebaseerd op blind geloof en vertrouwen. Miljoenen Nederlanders slikken medicijnen die bij hen niet werken. Bij 57% is er geen enkel effect of zijn er zelfs nadelige gevolgen (bijwerkingen)! De reguliere geneeskunde beroept zich op het feit dat het een ‘evidence-based’ vak is, maar de meeste onderzoeken waarop artsen hun therapie baseren zijn door marketingafdelingen gemanipuleerd.
.
Tot deze vernietigende conclusies is een onderzoeksteam en het ‘British Medical Jour-nal’ (BMJ) gekomen, die samen zo’n 2500 geneesmiddelen en geneeskundige behan-delingen onderzochten. Lees hier verder.
                                                                
                                                               Wordt vervolgd......

....        .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.              ...

Ton Claessen (69), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com 
.
.........  .......,... .  ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 5 oktober 2015.    .  .     ......  ................

Geen opmerkingen: