Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 mei 2013

Andere wegen naar behandeling - genezing kanker!

OUDE-NIEUWE MEDIA  -  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  CHEMO IS WAARDELOOS! 
.
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!

TER INLEIDING (WAT VOORAF GING)
Dr. Wim Huppes,  (arts/internist en ex-kankerpatient), was vier jaar geleden nog een kan-kerpatiënt. Hij was afgeschreven maar weigerde op te geven. Hoewel oncologen volop palliatieve chemotherapie voorschrijven, kiezen de meesten er zelf niet voor! Ook Wim Huppes zag af van palliatieve chemotherapie en behandelde zichzelf met een experi-menteel middel (DCA) dat de reguliere artsen hem niet wilde voorschrijven en is genezen!
.
In zijn gevecht om te overleven maakte hij Kafkaëske toestanden mee in de nationale zorgsector. De overheid roerde zich, omdat  Wim Huppes als arts buiten de gebaande paden (vergiftigen-verbranden en/of verminken) liep, maar dankt hieraan wel zijn leven!
.
Gedurende zijn strijd om te overleven werd hij ontslagen bij de centrale overheid (VWS) en van kwakzalverij beschuldigd op diverse websites. Een rechtszaak volgde. Wim Huppes ging echter niet bij de pakken neerzitten en schreef samen met zijn vrouw Mirjam Kemp de autobiografische roman Het Instituut’ (zie ook linkerkolom).
.
ALS DIT WAAR IS DAN.. GROOT PROBLEEM VOOR MEDISCHE WERELD! 
                                (Boek: Het Instituut. Beoordeling bij Bol.com (17 mei 2012)
Het boek toont een beeld van de medische wereld vol opportunisten, zwendelaars, schurken en mafiosi. Persoonlijk voordeel gaat boven het belang van patienten. Voor woekerwinsten directeuren van farmaceutische bedrijven en medische instellingen, de mooie baantjes voor ex-politici en carrierekansen van ook gewone artsen, wordt gekozen voor de duurste behandelingen. De kosten van de zorg worden onnodig opgestuwd. Moord, afpersing, witwassen, beroepsverboden, niets wordt geschuwd in de medische wereld, want de belangen zijn enorm groot.
.
Het Instituut is opgedragen aan (wijlen) Drs. H.J. (Henk) Trentelman, de langst overlevende opgegeven kankerpatient (video) en..  auteur van het boek Chemo? Of kan ik zélf kiezen?’. Henk is ook mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK) met als doelstelling therapievrijheid voor kankerpatienten.
.

Filmscript boek ‘Het Instituut’ is geselecteerd voor presentatie in.. Hollywood!
Dr. drs. Wim Huppes, MBA, Internist, Filosoof, Columnist voor het Financieele Dagblad en ZNetwerk, ook auteur van het boek 'We zijn de Klos'  (onbetaalbaar wordende zorgstelsel).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANDERE WEGEN BEHANDELEN - GENEZEN KANKER! DE ACTUALITEIT.
                (Uw hulp is meer dan welkom klik hier (nieuwsbrief) en/of hier).
Op woensdag 22 mei 2013 (19.30) was er een lezing handelend over bovenstaand onder-werp. Locatie: A Tazza Koffie en Thee BV,  Koninginnesingel 72, Venlo. Meerdere lezingen-bijeenkomsten in Venlo of elders in het land zullen volgen. Hier het verslag. Sprekers waren ondermeer Dr. Wim Huppes en Andre Hartel (beiden genezen van hun dodelijke kanker). Er waren ruim 100 belangstellenden, waaronder kankerpatienten.
.
André Hartel (zijn verslag)had longkanker en was januari 2010 volgens zijn medici terminaal met een levensverwachting van circa 2 maanden. Nu  in 2013 is hij... kankervrij!
.
Dr. Wim Huppes (een overzicht), had prostaatkanker in 2008, vergelijkbaar relaas: even-eens opgegeven … Hij genas zichzelf met een experimenteel middel en was werkzaam als internist en onderzoeker. Samen met zijn vrouw Mirjam Kemp schreef hij de politieke thriller 'Het Instituut', het fascinerende verhaal over de verbijsterende/bizarre waarheid ach-ter het zorgstelsel: www.huppeskemp.nl/. Nu in 2013 is hij, middels preventie en gezonde levenstijl, nog steeds kankervrij! Tevens is dit jaar een nieuw veelbelovend startsein met... hoopgevende opties voor onbehandelbare (terminale) kankerpartiënten en anderen.......
.
STICHTING RUIGE RUS EN ZIJN ZIEKENHUIS
Dr. Wim Huppes zegt (klik hier);  Er staat iets moois te gebeuren. Iets verschrik-kelijk moois. Jammer genoeg mag ik er nog niet mee naar buiten, maar ik mag al wel een tipje van de sluier oplichten. Er zijn geweldige resultaten ge-boekt met een bepaalde stof tegen kanker. Er wordt nu vreselijk hard gewerkt achter de schermen om opgegeven kankerpatienten hiermee te gaan behan-delen. De eerste tests zijn.. meer dan hoopvol. Meer nieuws volgt binnenkort.
.
Wim Huppes heeft inmiddels Stichting "Ruige Rus" opgezet met eigen kapitaal, waardoor onafhankelijkheid is gewaarborgd. Het is een ziekenhuis en per 1-2-2013 toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid, onder instellingsnr: 11074. Bij de Stichting Ruige Rus zijn een groot aantal professionals betrokken.
.
Tijdens de lezingen kunnen we hier meer over zeggen. De behandelingen zul-len waarschijnlijk medio juli (2013) van start gaan.
.

INMIDDELS EEN STICHTING (2014):      http://stichtingkankerbehandelen.nl/

Wordt nog vervolgd............ 

....        .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.               ...

Ton Claessen (67), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://www.kankerwelzijn.nl boek van drs. Henk TrentelmanChemo? Of kan ik zélf kiezen?  webmaster: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com en dit weblog..

.........  .......,...  .   ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 26 juni 2014     .     .     .     .................

Geen opmerkingen: