Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 december 2012

Heksenjacht ontketend op wat natuurlijk-gezond is!!

NIEUWE MEDIA     MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE    STOP DE WAANZIN!
.
         EEN DUIVELS PLAN OF... ZIJN ZE VOLSLAGEN GEK GEWORDEN!?     
TER INLEIDING... SHOCKING EN BIZAR! 
De dag 14 december 2012 zal aan menigeen in Nederland voorbij zijn gegaan als een gewone sombere decemberdag. Niet alleen het weer somberde, ook is op die dag de vrijheid ingeperkt van u en mij waar het gaat om de informatie betreffende onze gezondheid! De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft aan de particuliere toezichthouder KOAG/KAG de taak uitbesteed om toe te zien op hand-having van de EU-verordeningen (Codex Alimentarius). Overtredingen van deze wet worden streng bestraft (minimale boete: € 30.500)! Meer bij Dr. Gert Schuitemaker. De sluipmoordenaar kiest ‘betutteling’ als wapen..! Dr.G.Schuitemaker (WantToKnow).

Nederland is het eerste land waarin deze nieuwe regelgeving is ingegaan, ter voor-bereiding op wereldwijde implementatie in 2013. De wet is onder het mom van con-sumentenveiligheid gepresenteerd, maar in feite is het een poging van de farma-ceutische industrie om alle natuurlijke middelen buitenspel te zetten. De ge-volgen zijn immens voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers – een grondrecht – er sterk door wordt beperkt. Direct getroffen worden onder-meer producenten en distributeurs van voedingsmiddelen en –supplementen, uitgevers van gezondheidsbladen, journalisten en websites met onafhankelijk nieuws. Meer info.
.
WAT VERANDERD ER DOOR DEZE... KRANKZINNIGE CODEX-WETGEVING?
Als de codex nog verder wordt ingevoerd, dan zullen kruiden, vitamines, mineralen, homeopathische middelen, aminozuren en andere natuurlijke middelen die je altijd als normaal hebt beschouwd er niet meer zijn. Het doel van de Codex is om alle middelen te verplaatsen naar de categorie doktersvoorschrift zodat ze compleet kunnen worden beheerst door de medische stand en hun leiders, de farmaceutische industrie. Uiter-aard wordt dit ontkend door de diverse gezondheidsautoriteiten.Lees hier zeker verder. 
Aldus krijgt de overheid op deze manier (onder invloed van de pharmaceutische lobby, die de bedenkers van de Codex zijn), steeds meer controle over onze voeding. Zoals we de laatste jaren al zien treden er explosief meer ziekten op als gevolg van slechte of incomplete voeding en naar mijn stellige overtuiging zal dit.. alleen maar toenemen. .
DE SLACHTING VAN DE CODEX ALIMENTARIUS OF DE WAANZIN TEN TOP!
De toenemende nazificering van de samenleving begint nu in steeds grotere mate haar tol te eisen. Hierdoor krijgt het maffiacomplex van multinationale voedings- en farma-ceutische bedrijven een sterkere greep op onze vrijheid om zelf te bepalen welke voe-dingsmiddelen wij als gezond willen beschouwen en welke werkelijke geneesmiddelen wij verkiezen om te gebruiken. Alles wordt door de op nazi-roots gefundeerde EU ge-daan om grip te krijgen op het dagelijkse leven van de mensen die binnen de door die EU bepaalde grenzen leven. Lees verder Argusoog (22 december 2012) en eerder hier. 
In de praktijk blijkt dit een desastreus effect te hebben op websites, die zich met ge-zondheid en voeding bezighouden. Want al hetgeen dat zij presenteren als heilzaam voor onze gezondheid moet nu ineens aan allerlei door die multinationale maffia in achterkamertjes bekonkelde krankzinnige eisen voldoen. Sinds 14 december 2012 hebben we te maken met een Codex Alimentarius 2.0. Ongetwijfeld zullen er nog verdere updates-verscherpingen volgen. Lees meer: 'Codex in werking' (WantToKnow).
.
GERELATEERDE INFO
Gezondheidsclaims aan banden (NVWA, 13 december 2012) –  ‘Claims’ in EU; ook in Rusland (Ortho Instituut, 19 december 2012) – Vrijheid van meningsuiting (Argusoog, 26 december 2012) – NVWA: de nieuwe censuur? (Vrijspreker, 29 december 2012) -Codex Alimentarius in werking - deel 2 (WantToKnow, 30 december 2012) - Bedilzucht burger én beknotting persvrijheid (Wij worden wakker, december 2012) - Claims op supplementen verboden (Ahealthylife, 3 januari 2013) - Onze gezondheid aan banden gelegd! (WantToKnow, 7 januari 2013) -  Regelrechte aanval op uw gezondheid! (Argusoog, 9 januari 2013) -  Nog maar 222 gezondheidsclaims toegestaan! (Foodlog, 15 december 2012) -
.
Verontruste Moeders....... 'Macht over het voedsel is macht over de mensheid!' HeelBewust (website) krijgt boete van € 31.000! Overheidscensuur gezondheid!
Een nieuwe wet die ons verbiedt kennis te nemen van gezonde producten! Moord via het wetboek!
.
Codex Alimentarius, gezondheid aan banden gelegd!  Wat zijn de gevolgen hier-van voor ons? Op 16-01-2013 is er een interview met Ed Vos uitgezonden. (Transpa-rant Vlaams Nederlands Radio) en ook hier te beluisteren. Lees verder bij Argusoog.
STOP DEZE WAANZIN EN TEKEN DE PETITIE SVP!
Het is tijd voor een (vreedzame) revolutie! We beginnen met een burgerinitiatief met als thema: ‘Handen af van supplementen, vrijheid van meningsuiting en pers'. De petitie, die op 18 maart 2013 zal worden overhandigd, kun je hier ondertekenen. Doe dit.... massaal.
HOMEOPATHIE GING VOOR, KRUIDEN ZULLEN VOLGEN! 
Eerder besloot men al (minister Schippers), dat per 1 juli 2012 op verpakkingen en bij-sluiters van homeopathische geneesmiddelen, niet meer mocht komen te staan waar-voor ze gebruikt kunnen worden. Thans is het dus de beurt aan voedingssupplemen-ten… kruiden zullen spoedig volgen! Zie deze petitie ‘handen af van homeopathie’ (ruim 40.000 handtekeningen) en...  de verwerpelijke tegen-petitie met minder dan 450.
.
EEN AANTAL DRAMATISCHE EN BIZARRE GEVOLGEN (R.I.P. WEBSITES)!
.
HENK FRANSEN (WEBSHOP DOOD)
Dr. Henk Fransen werkte in het stervenstehuis van Moeder Teresa in India en reisde de hele wereld over om het dilemma ziekte en gezondheid beter te begrijpen. Henk is arts en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werken met mensen met kanker. Hij geeft geregeld na- en/of bijscholing aan artsen en psychologen. Zijn webshop is dood!
.
EARTH MATTERS (WEBSITE OP ZWART)
De wereld is niet vergaan op 21 december 2012… Earth Matters wel (website op zwart)! Earth Matters heeft in 3 jaar tijd een enthousiast lezerspubliek opgebouwd dat inmiddels uit ruim 70.000 mensen bestaat. Met meer dan 50 auteurs en redac-teuren hebben we bijna 7.000 artikelen online gezet en daarmee een waardevolle bi-bliotheek opgebouwd. Ongeveer 65% van de bezoekers komt uit Nederland, de rest komt structureel uit 133 andere landen. In november werd de site ruim 225.000 keer bezocht en werden meer dan 1 miljoen pagina’s bekeken. Lees verder: Earth Matters.
.
KRUIDENVROUWTJE (ROUWKAARTJE)
Als het leven niet langer gaat zoals je had gehoopt. Als je niet meer verantwoordelijk mag zijn voor jezelf. Als je niet meer de zorg kunt kiezen die je wilt. Als je moet toelaten dat de wet je monddood maakt. Dan komt de tijd dat je erin berust dat het einde gekomen is en je verlangt naar rust. Na een gelukkig leven is overleden ‘t Kruidenvrouwtje’. Moge zij rusten in vrede.. met de Codex Alimentarius op haar kist!
.
DE HOOGSTE TIJD (NIEUWSBRIEF)
Gezien de aangescherpte Europese richtlijnen aangaande de Codex Alimentarius die op 14 december 2012 van kracht worden, zien wij ons spijtig genoeg genoodzaakt al onze nieuwsbrieven - waarin immers veel verwijzingen staan naar de weldoende eigenschappen van voedingssupplementen - met ingang van heden te verwijderen. Lees verder bij 'De Hoogste Tijd' (een zeer veel gelezen maandelijkse nieuwsbrief).
.
EN VERDER DE (AANGEPASTE) WEBSITES..
Ir. Linda Woudstra (Mijn strijd tegen kanker)  – Henk Mutsaers (Uitdagingnet)  – meerdere zullen zeker nog volgen….
Alle superlatieven van krachttermen zijn niet voldoende om mijn woede en (nog) machteloosheid te uiten, dit is de krankzinnigheid ten top! Hoelang moe-ten wij deze bizarre en ontoelaatbare waanzin nog tolereren? De webmaster.
.................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!............................
.
Ton Claessen (67), lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor.. de verdere info
.
.........  .......,... . ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 21 jan. 2013. .    .      ..........  ................ 

Geen opmerkingen: